Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-1004:
Human Geography

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Eifiona Lane

Amcanion cyffredinol

This module provides an introduction to key theoretical debates and to the central areas of substantive interest within Human Geography. Specifically the aims are to: 1. Develop understanding of the scope and definition of Human Geography 2. Provide an overview of the key theoretical debates within Human Geography 3. Introduce key concepts and processes relating to people¿s interactions with one another and the environments they inhabit e.g. resilience and sustainability

Cynnwys cwrs

This module provides an introduction to Geographical thinking including some of following concepts: globalisation; space and place; people and the environment; urbanisation; identity and difference; population; migration; sustainability. Consideration is given of the broad and integrated relationship between people and place and their socio economic, political, cultural and natural environment.

Meini Prawf

da

 1. Much or most of the relevant information and skills accurately deployed
 2. Good/adequate grasp of theoretical/conceptual/practical elements
 3. Good/fair integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed works' objectives.
 4. Evidence of the use of creative and reflective skills This translates to Average to High Standard Pass : C- to B+

ardderchog

 1. An outstanding performance, exceptionally able
 2. The relevant information accurately deployed
 3. Excellent grasp of theoretical/conceptual/practice elements
 4. Very good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives.
 5. Strong evidence of the use of creative and reflective skills This translates to Excellent Standard Class One: A- to A*

trothwy

 1. No major omissions or inaccuracies in the deployment of information / skills
 2. Some grasp of theoretical conceptual practical elements
 3. Integration of theory/practice/information present intermittently in pursuit of the assessed works' objectives. This translates to Satisfactory Standard Pass : D- to D+

Canlyniad dysgu

 1. Describe and evaluate the contribution of key theoretical perspectives of Human Geography.

 2. Understand the scope and definition of Human Geography

 3. Assess the competing perspectives by which human geographers have explained key processes such as resilience and Sustainable Development relating to the interaction of people with the environment.

 4. To critically apply the concepts and theoretical perspectives of Human Geography to a range of real world examples.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Essay 25
ADDRODDIAD Report 25
ARHOLIAD Exam 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

18 x 2 hour lectures

36
Fieldwork

18 hour (Semester 1) and 19 hour (Semester 2) field visits

18
Private study

Private and guided self-study

146

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • Conduct fieldwork and/or laboratory work competently with awareness of appropriate risk assessment and ethical considerations
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: