Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl MSE-2021:
Genome Instability&Disease

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Medical Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Rita Cha

Amcanion cyffredinol

This module introduces students to the principles behind scientific progress and to the skills of scientific writing. Its content is based on two primary research articles and associated practicals. Their background, content and impact will be explained in the lecture unit of this module. The lectures are aligned with practicals in which students perform experimental work related to one of the publications.

Cynnwys cwrs

Genomic instability, either inherited or acquired, drives many human disorders. But how do we know about this?

This module introduces students to the concepts of scientific work and publishing by analysing two break-through publications which deepened our understanding of genetic aberrations and their link with disease development. Each paper will be discussed in lectures and the content will be further analysed in practical sessions related to one of the papers.

Students need to discuss the content of one of the two papers in the style of a NATURE" News & Views summary, and report the outcomes of the experimental work in practical report* .

Students will get guidance on how to write the News & Views summary and the practical report.

Meini Prawf

C- i C+

Category C: (50%-59%)

a) News & Views summary: correct understanding of the scientific content, limited ability to explain the key points & impact; text fails to tell a story consisting mainly of loosely connected paragraphs or bullet points. Text contains mainly statements without explanation or context. Figures & tables taken from publications, incomplete figure/table legends; errors in the reference list. Far too scientific, not suitable for a lay readership.

b) Practical Report: correct understanding of the experiment; background and discussion are very brief not giving the reader the full context. Results are not explained well; data sets not well recorded in figures & tables, legends missing or incomplete.

da

Category: B (60%-69%)

a) News & Views summary: the scientific content & background is thoroughly understood, the key points & impact is clearly explained; text tells a story which is easy to follow for a lay audience; technical terms are explained and embedded in context. Figures & tables are of own design and stand-alone pieces of information with complete legends; no errors in the reference list.

b) Practical Report: good command of the experimental work; background and discussion are of good standard allowing the reader to understanding why and how the work was conducted. The results are embedded in context and literature. The data sets are well recorded in figures & tables with complete legends.

ardderchog

Category A (70%-100%):

a) News & Views summary: the scientific content & background are thoroughly understood, and embedded in personal interpretation and conclusions. The impact is clearly explained and work inspired by the findings has been included. The historic data on which the break-through paper is based is included. The text tells a story which is easy to follow; all technical terms are explained and embedded in context. Figures & tables are of own design and stand-alone pieces of information with complete legends; no errors in the reference list. Could be published.

b) Practical Report: Very good command of the experimental work; background and discussion are of high standard allowing the reader to understanding why and how the work was conducted. The results are embedded in context and literature. The data sets are well recorded in figures & tables with complete legends. The discussion references related work and includes personal interpretation.

trothwy

Category D: (40%-49%)

a) News & Views summary: basic understanding of the scientific content, limited ability to explain the key points & impact; text fails to tell a story consisting mainly of loosely connected paragraphs or bullet points. Figures & tables taken from publications, incomplete figure/table legends; errors in the reference list. Far too scientific, not suitable for a lay readership.

b) Practical Report: limited understanding of the experiment; background and discussion are missing or incomplete; data sets not well recorded in figures & tables, legends missing or incomplete.

Canlyniad dysgu

 1. To contribute with evidence-based arguments to a scientific discussion (Benchmarks 4.4 Analytical & Problem Solving Skills; 4.5 Communication & Presentation Skills (Biomedical Science Nov 2015)

 2. To learn how to analyse scientific publications (Benchmarks 4.2 Intellectual Skills; 4.4 Analytical & Problem Solving Skills) (Biomedical Science Nov 2015).

 3. To develop good laboratory skills while conducting and performing experiments. (Benchmark 4.3 Practical & Professional Skills) (Biomedical Science Nov 2015)

 4. To gain a sound understanding of how genomic aberrations lead to human disorders. (Benchmarks: 5.1 & 5.5 Cell Biology & Biochemistry & Molecular Biology; 6.4 Clinical Genetics)

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
News & Views Summary 1 50
Practical Report 1 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Time to work on the News & Views summary and on the practical report. Students are expected to utilise the allocated hours to; (i) acquire the relevant background knowledge by reading text books and other reading materials, (ii) perform all relevant analyses, and (iii) write the documents.

160
Lecture

Discussion of the theoretical background of the papers & the content of the publications.

20
Laboratory

Four full day practicals related to one of the two publications.

20

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Two primary research articles will be chosen nearer the commencement of the module to ensure that the most up to date articles are discussed. These articles will be provided to students via the bangor libray. Additioanl research/reviewer articels will be selected from open-access sources.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/mse-2021.html

Rhestr ddarllen

All relevant articles will be added to the list beefore the module starts.

Rhagofynion a Chydofynion

Rhagofynnol ar gyfer:

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: