Myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn trefnu digwyddiad codi arian i ddathlu bioamrywiaeth a diwylliant Madagascar

Ydych chi erioed wedi bod eisiau cael cyfle i ddod wyneb yn wyneb â lemyriaid rhyfeddol Madagascar?  Ydych chi erioed wedi dyfalu sut beth ydi bwyd Malagasaidd?  Ydi rhaglenni byd natur wedi eich ysbrydoli i wneud rhywbeth i gefnogi diogelu bywyd gwyllt unigryw Madagascar?  Wel, fe gewch gyfle i wneud pob un o'r tri pheth uchod ar 27 Ebrill, pan gynhelir digwyddiad arbennig yn Sw Genedlaethol Cymru ym Mae Colwyn, wedi'i drefnu gan staff a myfyrwyr o Brifysgol Bangor.

Bwriad y digwyddiad yw codi arian i gefnogi gwaith cadwriaethol yr elusen Madagasikara Voakajy, sy'n gweithio gyda chymunedau yng nghoedwig Mangabe (sydd newydd ei dynodi'n ardal warchodaeth) i fynd i'r afael â hela anifeiliaid y goedwig am eu cig, a datgoedwigo.   Mae gan Brifysgol Bangor gysylltiad cadarn â Madagasikara Voakajy. Mae staff o'r elusen fechan, ond effeithiol, hon wedi cael hyfforddiant arbenigol yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ac mae staff a myfyrwyr o'r Brifysgol wedi gweithio'n agos gyda hwy yn y maes ym Madagascar. 

Yn ogystal â chyfle i gyfarfod â'r grŵp o lemyriaid sydd yn y sw, bydd y noson yn cynnwys pryd bwyd Malagasaidd, cerddoriaeth a dawnsio. Hefyd ceir cyflwyniadau gan: Dr Julia Jones, (Uwch Ddarlithydd mewn cadwraeth ym Mhrifysgol Bangor) a Voahirana Randriammonjy (aelod o staff Madagasikara Voakajy sy'n fyfyriwr gradd meistr ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd).   Meddai Voahirana, "Dwi wrth fy modd efo'r cyfle yma i gyflwyno tipyn o fioamrywiaeth a diwylliant fy ngwlad i bobl yng Nghymru a chodi arian yr un pryd at yr achos teilwng yma. Mae ychydig o arian yn gwneud gwahaniaeth mawr ym Madagascar, felly bydd yr hyn wnawn ei gasglu'n gwneud gwahaniaeth o bwys."

Bydd yr elusen Maint Cymru yn rhoi cyfraniad cyfatebol i'r holl arian a gesglir, ac maent wedi mynd dros eu targed i ddiogelu ardal o goedwig law o faint Cymru.  Pris tocynnau yw £10 i oedolion ac £8 gostyngiadau.  Mae pris tocyn yn cynnwys mynediad i'r sw, bwyd ac adloniant.  Gellir prynu tocynnau o'r Sw Fynydd Gymreig neu drwy gysylltu â Jennifer McDonald <jen@welshmountainzoo.org neu â Julia Jones julia.jones@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2013