ADNODD a Phrifysgol Bangor yn saethu i fyny’r siartiau

Mae Prifysgol Bangor ac Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth wedi cael llwyddiant yn y Guardian University Guide diweddaraf.  Fel sefydliad, mae Prifysgol Bangor yn ail yng Nghymru erbyn hyn, ar ôl codi 16 lle yn nhabl cynghrair diweddaraf y Guardian.

Mae ADNODD wedi cael newyddion da hefyd, wrth i Ddaearyddiaeth ac Astudiaethau Amgylcheddol godi mwy na bron i unrhyw un arall yn y DU eleni. Cododd Bangor 24 lle yn y tabl cynghrair i bynciau a chânt eu henwi mewn erthygl am y pynciau sydd ar gynnydd.  Mae’r tablau cynghrair yn seiliedig ar amrywiaeth o ddata, yn cynnwys canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr. Yn ogystal â hyn, cafodd Prifysgol Bangor sgôr arbennig o dda am ei chymhareb staff-myfyrwyr a chyfartaledd yr arian mae hi'n ei wario ar bob myfyriwr.

Mae’r gwelliannau yn safle Daearyddiaeth ac Astudiaethau Amgylcheddol yn y tabl cynghrair yn dilyn ail-ddilysu holl raddau ADNODD a phenodi staff darlithio newydd yn yr ysgol. Ond mae un peth yn ddigyfnewid, sef bod graddau ADNODD yn parhau i gael eu dysgu gan staff brwdfrydig mewn adran gyfeillgar yn un o’r lleoliadau mwyaf godidog yn y DU.

Gallwch weld tablau cynghrair sefydliadol diweddaraf y Guardian yma:

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/may/22/university-guide-2013-guardian-data

 Gallwch weld tablau cynghrair pwnc y Guardian i Ddaearyddiaeth ac Astudiaethau Amgylcheddol yma:

http://www.guardian.co.uk/education/table/2012/may/22/university-guide-geography-environmental-studies

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2012