Athro o SENRGy yn ennill gwobr bwysig gan Academi Gwyddorau China!

Yn Ionawr 2013 fe wnaeth yr Athro Davey Jones o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ennill gwobr bwysig 'Cadair Ymweld i Uwch Wyddonwyr Rhyngwladol' gan Academi Gwyddorau China.   Fel rhan o'r wobr, traddododd yr Athro Jones gyfres o ddarlithoedd ar gynaliadwyedd pridd i Academi Gwyddorau China yn Changsha, lle mae'r Sefydliad Amaethyddiaeth Is-Drofannol i'w gael.    Mae Prifysgol Bangor wedi llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda'r Academi i hwyluso cyfnewid gwyddonwyr a chynnal projectau ymchwil ar y cyd. 

Meddai'r Athro Jones, "Mae China'n wynebu llawer o sialensiau amgylcheddol tebyg i'r rhai a welwn ni yma yng Nghymru ac mae trosglwyddo gwybodaeth yn bwysig iawn wrth geisio datrys y problemau yma.  Rydym yn gobeithio y bydd myfyrwyr ac ymchwilwyr yn elwa'n fawr yn y blynyddoedd i ddod oddi wrth y cyswllt ffurfiol yma rhwng Cymru a China." 

Left-right: Professor Wu from CAS presenting the award to Professor Davey Jones in Changsha; Dr Paula Roberts from SENRGy.

Yn y llun gwelir yr Athro Wu o Academi Gwyddorau China yn cyflwyno'r wobr i'r Athro Jones yn Changsha; Dr Paula Roberts o SENRGy.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2013