Bangor ar y brig o ran bodlonrwydd myfyrwyr ac yn uchaf o ran coedwigaeth yn y tabl cynghrair diweddaraf

Mae cyhoeddi The Complete University Guide 2017 yn rhoi mwy byth o gydnabyddiaeth i ansawdd yr addysgu a'r dysgu ym Mhrifysgol Bangor ym maes "Amaethyddiaeth a Choedwigaeth". Mae Bangor wedi codi hyd at dri lle nes bod yn 6ed ar draws y Deyrnas Unedig. Bellach, Prifysgol Bangor sydd yn y safle cyntaf o ran bodlonrwydd myfyrwyr yn y maes hwn, gan roi cadarnhad pellach o ganlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr diweddaraf.

Wrth roi sylwadau ynglŷn â'r newyddion da hwn, dywedodd  John Healey, yr Athro Gwyddorau Coedwig, "Dw i wrth fy modd bod ein hymdrechion caled i sicrhau gwelliant parhaus o ran ansawdd ein haddysgu a'n dysgu yn y maes hwn yn cael y fath gydnabyddiaeth. Mae cael ein gosod ar frig rhestr y prifysgolion hynny yn y Deyrnas Unedig (ac ar frig y rhestr o ran rhagolygon cyflogaeth) sy'n cynnig graddau Coedwigaeth yn gydnabyddiaeth arbennig o lwyddiant y cyrsiau coedwigaeth a defnyddiau tir eraill y mae Bangor yn eu cynnig."

Mae Prifysgol Bangor wedi bod yn addysgu coedwigaeth ers dros 110 o flynyddoedd. Mae pob un o'n graddau coedwigaeth wedi’u hachredu gan y Sefydliad Coedwigwyr Siartredig.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2016