Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Blas Llwyddiant - Darn o Cemeg ar gyfer ysgolion lleol yn ystod wythnos gemeg

 

Trefnodd brif Gemegwyr Bangor achlysur ar ôl Ysgol i ddisgyblion blwyddyn 12 a 13, oedd yn cynnwys pizza am ddim.

 

Roedd y cwis gwyddoniaeth yn llwyddiant mawr ac fe'i dilynwyd gan ddau gyflwyniad gan wyddonwyr gwall ac aelodau academaidd o staff, Dr Lorrie Murphy a Dr Martina Lahmann.

Cynhaliodd y tŵr Cemeg dros 50 yn y cwis cyffrous hwn.

Dywedodd y Dr. Lorrie Murphy, gwesteiwraig y digwyddiad "roedd hi'n wych gweld cymaint yn troi allan o ysgolion lleol a bod y cystadlu wedi bod yn frwd. Rydym yn gobeithio cynnal mwy o'r cwisiau gwyddoniaeth hyn sy'n atynu myfyrwyr gwyddoniaeth lleol. Caniatawyd i'r athrawon gymryd rhan mewn timau ar wahân, ond eu myfyrwyr a enillodd! Testament i'w haddysgu. "

Grŵp o Goleg Menai oedd y tîm buddugol ac aeth adref gyda mygiau thermochromig, gêm cemeg “Top Trumps”a phosteri enfar o dablau cyfnodol.

Noddwyd y digwyddiad gan Adran RSC Gogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2018