Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Blwyddyn Profiad Rhyngwladol i fyfyriwr Bangor

Mae myfyriwr ar y cwrs Cadwraeth ac Ecosystemau Coedwigoedd newydd ddychwelyd o Japan lle bu'n astudio am flwyddyn.

Daeth Daniel Forster, sy'n 34 oed ac yn dod o Woodbridge, Suffolk, i Brifysgol Bangor fel myfyriwr aeddfed ar ôl gyrfa yn y lluoedd arfog. Gadawodd yr ysgol yn 16 oed ac ymunodd â'r fyddin. Bu yn y fyddin tan ei ugeiniau canol. Yna penderfynodd Daniel ddychwelyd i addysg yn llawn-amser ac astudiodd Rheolaeth Cefn Gwlad yng Ngholeg Easton, Norfolk cyn dechrau ei radd ym Mangor.

Tra bu'n astudio ym Mangor, aeth Daniel ar flwyddyn profiad rhyngwladol yn Japan. Blwyddyn ychwanegol i'r cwrs gradd yw'r cyfle hwn i astudio dramor, ac ar ôl cwblhau gradd pedair blynedd, bydd myfyrwyr yn graddio 'gyda phrofiad rhyngwladol' wedi ei ychwanegu at deitl eu gradd.

Meddai Daniel:

“Yn Japan, astudiais y cwrs SATOMU (semester dramor ym Mhrifysgol Fetropolitan Tokyo) , roedd y cwrs yn cynnwys modiwlau Japaneg ar lefel N4 ac N3, a modiwlau ar ddiwylliant a chymdeithas Japan.

Roeddwn yn byw yn Minami-Osawa, maestref i'r gorllewin o Tokyo. Gan fy mod wedi dechrau hyfforddi gyda Chymdeithas Ki Menai, clwb sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Bangor, treuliais amser yn dysgu Ki-Aikido yn "dojo" y brifysgol.  Gair Japaneg am le i ddysgu'r crefftau ymladd yw "dojo".  

Roedd yn dipyn o uchelgais gennyf i deithio i Japan i wneud hynny ac felly roedd dod i Brifysgol Bangor yn gymorth i mi wireddu'r uchelgais hwnnw. “

Roedd Daniel eisoes wedi astudio Japaneg trwy werslyfrau am ddwy flynedd er mwyn paratoi at ei ymweliad â Japan.  Oherwydd hyn, bu modd iddo ymuno â'r "dojo" a gwneud ffrindiau yn ogystal â gwneud bywyd bob dydd yn haws iddo.

Cafodd hefyd gyfle i dreulio amser yn y mynyddoedd yng nghyffiniau Tokyo a'r wlad o amgylch, cerdded ac edrych ar fyd natur yn yr ardal a dysgu am goedwigaeth a chadwraeth yn Japan.

"Byddwn yn argymell bod pobl sydd eisiau ffordd o fyw weddol dawel sy'n canolbwyntio ar natur yn dod i Fangor i astudio. Mae traethau a mynyddoedd Gogledd Cymru ymysg y gorau ym Mhrydain.  Hefyd, mae'r brifysgol yn eithaf bach, ac mae'r darlithwyr a'r staff yn fy ysgol bob amser wrth law i’ch helpu. Hyd yn hyn, mae fy amser yma wedi bod yn brofiad gwerth chweil."

Ceir rhagor o wybodaeth am astudio dramor yma: http://www.bangor.ac.uk/studyatbangor/studying_abroad.php.cy


Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2014