Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogi'r cochion!

Mae Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ac Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor yn gweithio efo partneriaid i gefnogi ail gyflwyno gwiwerod coch i Ddyffryn Ogwen, yng Ngwynedd.

Wedi eu hail-gyflwyno’n llwyddiannus i Ynys Môn, mae mwy o wiwerod yn cael eu gweld ar y tir mawr, ac mae  staff a  myfyrwyr y Brifysgol yn gweithio i gefnogi’r cochion!

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mehefin 2017