Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cemeg yn gwobrwyo ei myfyrwyr gorau

Heddiw, gwobrwywyd myfyrwyr Blwyddyn 1 am eu gwaith caled pan gyflwynwyd Gwobrau Blwyddyn Un am Lwyddiant mewn Cemeg iddynt.

Bob blwyddyn, bydd yr Ysgol Cemeg yn dyfarnu’r rhain i fyfyrwyr Blwyddyn 1 ar ôl iddynt gwblhau’r semester cyntaf.  Mae’r gwobrau’n seiliedig ar eu perfformiad academaidd yn eu Semester cyntaf ym Mangor.  Mae’r Ysgol hefyd yn rhoi ystyriaeth i sgôr pwyntiau mynediad pob myfyriwr. 

Dyma enillwyr gwobrau £500 eleni:  Chulin Dai (Epsom), Dion Roberts (Llangefni), Thomas Britten (Poole) Tamsin Cox (Warrington).

Dyma enillwyr gwobrau £250 eleni:  Aimée Boyd (Walsall), Natasha Powell (Wrecsam), Ross Goodyear (Ashbourn), Daniel Evans (Hull), Michael Brooks (Norwich), Gemma Jones (Wrecsam), David Fishwick (Colne, Lancs) ac Anthony Conely (Malmesbury, Wilts).  Llongyfarchiadau calonnog i’r holl enillwyr.

“Mae’r holl enillwyr eleni wedi gweithio’n galed iawn eleni ac wedi cynnal marciau Dosbarth Cyntaf gwych trwy gydol y semester.  Rwy’n falch iawn o gyflwyno’r sieciau hyn iddynt i gydnabod eu llwyddiannau,” meddai Dr Mike Beckett, Pennaeth Cemeg ym Mangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2012