Comisiwn Ysgoloriaethau'r Gymanwlad yn cefnogi 15 o Ysgoloriaethau MSc (dysgu o bell) mewn Coedwigaeth Drofannol

Mae Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (SENRGy) ym Mhrifysgol Bangor yn hynod falch o gyhoeddi bod Comisiwn Ysgoloriaethau'r Gymanwlad (CSC) wedi cytuno i dalu am hyd at 15  o leoedd i ysgolorion o wledydd sy'n datblygu yn y Gymanwlad i astudio’r cwrs MSc Coedwigaeth Drofannol (dysgu o bell) a sefydlwyd yn ddiweddar. Bydd yr ysgoloriaeth yn cynnwys ffioedd dysgu rhyngwladol, ysgoloriaethau teithio i alluogi ysgolorion i ddod ar gwrs maes yn 2013, yn ogystal â grant astudio fechan i helpu ysgolorion gyda chostau astudio dysgu o bell.  

Meddai Dr James Walmsley, Cyfarwyddwr y Cwrs Dysgu o Bell "Mae'n anrhydedd i ni fod y CSC wedi cytuno i gefnogi ein cwrs MSc Coedwigaeth Drofannol (dysgu o bell).    Mae hwn yn gwrs hynod unigryw a gyflwynir gan staff coedwigaeth profiadol ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Copenhagen.  

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae gweithwyr proffesiynol coedwigaeth o wledydd sy'n datblygu wedi dangos diddordeb cynyddol yn ein cwrs dysgu o bell.  Bydd yr ysgoloriaethau dysgu o bell gwerthfawr hyn yn galluogi i ymgeiswyr galluog astudio am eu MSc mewn Coedwigaeth Drofannol gan barhau i fyw a gweithio yn eu gwledydd eu hunain. Trwy'r cwrs hwn rydym yn gobeithio y gallwn gyflwyno gwybodaeth, sgiliau a syniadau i hyrwyddo rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy mewn llawer o wledydd sy'n datblygu yn y Gymanwlad.

"Mae ein hysgolorion CSC presennol yn llysgenhadon gwych i Brifysgol Bangor ac i'r CSC.   Rydym yn hynod falch bod y CSC wedi penderfynu cefnogi carfan bellach o ysgolorion," ychwanegodd. 

Mae'r Ysgol wedi bod yn cynnal cyrsiau dysgu o bell ym maes coedwigaeth er 2002.  Mae'r graddedigion yn bobl na fyddai fel arall yn cael cyfle i astudio am radd uwch ac mae llawer yn mynd ymlaen i wahanol yrfaoedd diddorol a chyffrous mewn coedwigaeth. Mae tîm y cwrs yn parhau i ddiwygio a diweddaru'r deunyddiau dysgu, gyda defnydd cynyddol yn cael ei wneud o dechnolegau e-ddysgu i gyfoethogi'r hyn a ddysgir gan fyfyrwyr, yr ymdeimlad o berthyn i goleg, a thrylwyredd academaidd.

Gellir cael gwybodaeth bellach am yr ysgoloriaethau a sut i wneud cais amdanynt yma:

http://tinyurl.com/b584qcp

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2013