Croesawu ymwelydd arbennig - Hector Rowe

Yr wythnos diwethaf fe wnaethom groesawu ymwelydd arbennig iawn, Hector Rowe, 6 oed o Ynys Môn.  Daeth Hector i'r Ŵyl Ddarganfod ym Mona ym mis Mai ac anfonodd gyflwyniad PowerPoint atom ynghylch faint y bu iddo fwynhau'r diwrnod.  Gwahoddwyd ef i'r Brifysgol er mwyn derbyn gwobr a chôt labordy wedi'i phersonoli i gydnabod ei ddiddordeb mewn gwyddoniaeth.  

Fe wnaethon ni hefyd fynd â Hector o amgylch ein hadeilad Brambell gan gynnwys yr amgueddfa byd natur wych.  

Da iawn Hector, dal ati gyda'r gwaith da, rydyn ni'n gobeithio dy weld yn fuan iawn.

(Hector Rowe with his parents)(Hector Rowe with his parents)

Dyddiad cyhoeddi: 28 Awst 2019