Cyfweliad Radio - Neal Hockley yn trafod ymchwil ym Madagascar

Cafodd Neal Hockley, darlithydd economeg yn yr ysgol, ei gyfweld ar Radio Cymru i drafod prosiect ymchwil newydd sy'n astudio'r effeithiau Carbon Offsets ym Madagascar. Gwrandewch eto yma...(25'20" o'r dechrau).

http://www.bbc.co.uk/programmes/b03m3fwc

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2014