Cyswllt Partneriaethau Datblygu mewn Addysgu Uwch (Cyngor Prydeinig) yn cyfrannu at Amaethgoedwigaeth yn Ethiopia

Mae Dr Zebene Asfaw, uwch ddarlithydd mewn Amaethgoedwigaeth yng Ngholeg Coedwigaeth ac Adnoddau Naturiol Wondo Genet, Prifysgol Hawassa, Ethiopia, wedi dychwelyd i Brifysgol Bangor ar ôl 22 mlynedd i gwrdd â staff a myfyrwyr presennol yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD) ar ddiwedd project ar y cyd tair blynedd rhwng y ddau sefydliad. 

Graddiodd Dr Zebene Asfaw o Fangor yn 1990 (MPhil Coedwigaeth), a bu’n cydgysylltu project a noddwyd gan Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol Llywodraeth y DU  o’r enw ‘Strengthening Institutional Capacity for Teaching and Research in Agroforestry and Integrated Natural Resources Management (INRM)’ (2009-2012).  Ariannwyd y project hwn fel rhan o raglen Partneriaethau Datblygu mewn Addysg Uwch yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol ac a hwyluswyd hefyd gan y Cyngor Prydeinig yn Ethiopia.

Bu chwe aelod staff o Goleg Wondo Genet yn gweithio’n agos gyda Dr Zewge Teklehaimanot, uwch ddarlithydd mewn Amaethgoedwigaeth yn ADNODD.  Mae’r gweithgareddau wedi cynnwys adolygiad o’r cwricwlwm ac asesu anghenion i ymestyn gwasanaeth gwledig, adeiladu gallu staff a hyfforddiant, cyllid ymchwil ôl-radd hael a hyfforddiant maes ymarferol.  

Meddai Dr Zebene Asfaw ar ôl dychwelyd i Fangor “Bu fy astudiaethau ym Mangor o gymorth o ran ffurfio fy mywyd a fy ngyrfa.  Mae’n gyfle gwych i mi ddychwelyd i Fangor ar ôl gymaint o amser i weld beth sy'n mynd ymlaen, yn arbennig gyda'r arbrawf amaethgoedwigaeth tymor hir yn fferm ymchwil y brifysgol yn Henfaes.”

“Mae’r project Datblygu Partneriaethau mewn Addysg Uwch wedi codi proffil Wondo Genet i’r llwyfan cenedlaethol yn Ethiopia ac wedi cyfrannu at amaethgoedwigaeth a gwneud rheoli gwahanfa ddŵr integredig yn flaenoriaeth i wasanaeth ymestyn y Weinyddiaeth Amaethyddiaeth.  Mae cymunedau lleol wedi cael budd hefyd o'r cyswllt trwy gael hyfforddiant ac eginblanhigion coed.”

Meddai Dr James Walmsley, Darlithydd mewn Coedwigaeth (ADNODD), “Mae’n wych bod Dr Zebene Asfaw yn ymweld â ni ar ddiwedd y project pwysig hwn.    Mae’r cylch yn llawn gan y bu Dr Zabene yn astudio gyda ni dros 20 mlynedd yn ôl yn Adeilad Thoday, ac ar ddydd Llun, 6 Awst bydd yn cael y prif sylw  yn ystafell G23 gan roi cyflwyniad ar ei waith presennol i oddeutu 50 o’n myfyrwyr coedwigaeth presennol sydd yma yn yr ysgol haf." 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2012