Gwe-Sgyrsiau gydag Aelodau'r Cynulliad

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr a phrentisiaid i gymryd rhan mewn gwe-sgwrs gydag Aelodau’r Cynulliad ynglyn â Sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) yng Nghymru. Rydym am glywed eich barn ynglyn ag a ydych yn credu bod digon yn cael ei wneud i annog pobl ifanc i ddilyn cyrsiau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Hoffem hefyd glywed eich barn ynglyn ag a yw’r cyrsiau hyn yn galluogi pobl ifanc i ddatblygu’r sgiliau gofynnol ar gyfer gyrfa yn y meysydd hyn.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, anfonwch neges yn mynegi eich diddordeb at celyn.cooper@cymru.gov.uk.

Cofiwch gynnwys y manylion canlynol yn eich cyflwyniad:

•    Eich enw
•    Rhif ffôn cyswllt
•    Cyfeiriad e-bost
•    Manylion eich cwrs (yn cynnwys manylion ynglyn â ble’r ydych yn astudio, enw’r cwrs, eich blwyddyn astudio ac ati.)
•    Cod post eich cartref
•    Ychydig o fanylion ynglyn â pham yr hoffech gymryd rhan.

Cynhelir y we-sgwrs ar fore 30 Ebrill, a bydd yn cynnwys gwe-sgwrs brawf ragarweiniol. Cyhoeddir y manylion am hyn yn fuan.

Bydd y we-sgwrs hon yn rhan o Ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i sgiliau STEM, a dyma’ch cyfle chi i ddweud eich dweud!

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymchwiliad, cliciwch yma

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gwaith yn iawn.


 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2014