Gwobrau i fyfyrwyr coedwigaeth yn Seremonïau Graddio Prifysgol Bangor 2016

Gwobrwywyd cyfanswm o 59 o fyfyrwyr coedwigaeth ym Mhrifysgol Bangor ym mis Gorffennaf 2016, gan gynnwys myfyrwyr a oedd wedi cwblhau rhaglenni israddedig, ôl-raddedig a dysgu o bell. Cyflwynwyd nifer o wobrau mewn derbyniad ar gyfer holl yr fyfyrwyr a oedd yn graddio o Ysgol yr Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (SENRGy). Cafodd Robert Turner (BSc Cadwraeth ac Ecosystemau Coedwigoedd, Dosbarth Cyntaf ag Anrhydedd) o Selby yn Swydd Efrog Wobr Dr Richard Poyntz Bower am y prosiect gorau o ran gwyddorau'r pridd. Cafodd Robert hefyd wobr am y prosiect coedwigaeth gorau gan Adain Gogledd Cymru y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Cyflwynodd Jim Waterson, MICFor, Wobr Myfyriwr Sefydliad Siartredig y Coedwigwyr, Bangor i Sam Huddleston (BSc Coedwigaeth) Ail Ddosbarth Uchaf ag Anrhydedd) o Barbon yng Nghymbria. Gwobr yw hon i'r myfyriwr sy'n gwneud y cynnydd mwyaf mewn perfformiad academaidd rhwng yr ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf. Cwblhaodd Sam leoliad blwyddyn gyda Chomisiwn Coedwigaeth yr Alban cyn ei flwyddyn olaf, profiad, ym marn Sam, a fu o gymorth mawr iddo o ran ei ddatblygiad academaidd a phroffesiynol. Mae Sam ar fin dechrau gweithio i Gomisiwn Coedwigaeth Lloegr.

James Walmsley (right), course director for BSc Conservation and Forest Ecosystems, congratulates Robert Turner on his award.James Walmsley (ar y dde) cyfarwyddwr cwrs BSc Cadwraeth ac Ecosystemau Coedwigoedd yn llongyfarch Robert Turner ar dderbyn ei wobr yn nerbyniad graddio SENRGy.Sam Huddleston (left) receives the Bangor ICF Student Award from Jim Waterson.Sam Huddleston (ar y chwith) yn derbyn Gwobr Myfyriwr Sefydliad Siartredig y Coedwigwyr, Bangor oddi wrth Jim Waterson yn nerbyniad graddio SENRGy.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2016