Gwyddonydd a darlithydd i arddangos ei gwaith mewn arddangosfa gelf genedlaethol o bwys ar fywyd gwyllt

Mae darlithydd er anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor yn cadw cydbwysedd rhwng ei diddordeb gwyddonol mewn adar a chyfleu ei chariad tuag atynt mewn gwaith celf.

Chough gan Rachel TaylorChough gan Rachel TaylorMae gwaith celf Dr Rachel Taylor bellach wedi ei ddethol o blith 600 o geisiadau i ymddangos ynghyd â gwaith gan rai o artistiaid bywyd gwyllt mwyaf blaenllaw Prydain. Mae’r arddangosfa i’w gweld yn y Mall Galleries rhwng 24 Hydref a 3 Tachwedd 2019.

Mae Rachel yn cyfrannu at gwrs gradd Sŵoleg gydag Adareg yn yr Ysgol Gwyddorau Naturiol. Hi hefyd yw’r arweinydd gwyddonol yng Nghymru i’r British Trust for Ornithology, sefydliad anllywodraethol sydd wedi ei leoli yn Adeilad Thoday’r Brifysgol ym Mangor. Mae Rachel yn treulio cryn dipyn o’i hamser yn astudio adar, yn broffesiynol ac fel gwyddonydd-ddinesydd.

Mae wedi bod yn creu cerfluniaeth gwydr lliw am ychydig dros dair blynedd, ac wedi  arddangos yn Oriel Môn, Llangefni ac yn flynyddol yn Ffair Adar Rutland. Mae ei gwaith yn mynegi ei chariad at adar a’i dealltwriaeth ohonynt hwy a’u hecoleg. Ond yn gynyddol bellach, mae’n ymdrin ag effaith gweithredoedd dynol arnynt hwy a’u cynefinoedd.

Meddai Rachel, sydd yn byw ger Llyn Padarn yn Llanberis:

“Nid yn unig rwyf yn caru adar am eu harddwch a’u rhyddid, rwyf hefyd yn eu gweld yn eu cyd destun ecolegol, ac yn eu deall yn ddigon da i’w cyfleu yn anatomegol gywir yn fy adar gwydr.

Mae gennym ystod mor eang o gynefinoedd yn lleol, o weundiroedd i welyau cyrs, o’r mynyddoedd i’r môr - sydd yn ffynhonnell barhaus o ysbrydoliaeth!  Rwy’n chwilio i gael cydbwysedd rhwng fy nghelfyddyd a’r wyddoniaeth. Fel gwyddonydd, mae’n rhaid i mi  fod yn niwtral a ffeithiol gan gynnal safbwynt ar sail tystiolaeth yn fy ngwaith. Fel arlunydd rydw i’n rhydd i fynegi hapusrwydd a harddwch, ac yn ceisio rhoi emosiwn a gogwydd personol yn y gweithiau rwy’n eu creu. Mae nifer o wyddonwyr yn greadigol iawn, ac rwy’n credu bod y celfyddydau gweledol a’r ymateb emosiynol personol yn bwysig i’r broses o gyfathrebu gwyddoniaeth.”

Tri darn sydd gan Rachel  yn yr arddangosfa genedlaethol: ‘Chough’, ‘Hostile Environment’ ac ‘Under The Surface’

Bydd arddangosfa The Natural Eye yn cynnwys dros 350 o weithiau gan aelodau a etholwyd i Gymdeithas Artistiaid Bywyd Gwyllt ac artistiaid a ddetholwyd drwy gyflwyniad agored. Mae wedi ennill ei phlwyf fel y brif arddangosfa celfyddyd bywyd gwyllt yn y DU. Hon hefyd yw’r arddangosfa fwyaf amrywiol gyda gwaith yn cynnwys ystod o bynciau a ysbrydolwyd gan y byd naturiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2019