Gyrru cynaliadwyedd ac effeithiolrwydd yn Amaeth Tir Pori

Ynglŷn â’r Partneriaethau Hyfforddiant Uwch:

Nod Partneriaethau Hyfforddiant Uwch y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) yw cryfhau sgiliau gwyddonol arbenigol mewn meysydd sy’n strategol bwysig i’r diwydiant bwyd-amaeth yn y DU, drwy hyfforddiant uwchraddedig, hyblyg.             

Ariannwyd pedair partneriaeth, gan fuddsoddi £12M i gyd. Mae’r partneriaethau yn cyd-fynd â’i gilydd ac yn cynnwys holl ystod cynhyrchu bwyd o’r fferm i’r fforch. Am fwy o wybodaeth ar holl ystod y Partneriaethau Hyfforddiant Uwch, ewch i wefan Partneriaeth Hyfforddiant Uwch y Cyngor Ymchwil: http://www.bbsrc.ac.uk/atp/

Ein Partneriaeth Hyfforddiant Uwch mewn Cynhyrchu Bwyd Cynaliadwy ac Effeithiol   

Y Diwydiant yn Arwain: Mae’r Bartneriaeth Hyfforddiant Uwch yn gyfrwng ar  gyfer hyfforddiant dan arweiniad ymchwil, sy’n canolbwyntio ar ymateb i anghenion y diwydiant. Ein nod yw cynyddu cynaliadwyedd ac effeithiolrwydd Amaeth Tir Pori yn y DU, ac er mwyn canfod mwy ewch i:: www.atp-pasture.org.uk Bydd y Bartneriaeth Hyfforddiant Uwch yn sylfaen hyfforddiant hylaw fydd yn galluogi busnesau perthnasol i gwrdd â heriau gwirioneddol:

  • Byw gydag effeithiau newid hinsawdd       
  • Sicrwydd bwyd a sicrhau’r gadwyn gyflenwi  
  • Anghenion y gymdeithas a chwrdd â disgwyliadau cwsmeriaid

Partneriaeth: Mae ein Partneriaeth Hyfforddiant Uwch yn cynnwys Partneriaid Dysgu [Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth (IBERS), Coleg y Gwyddorau Naturiol, Prifysgol Bangor a’r Sefydliad Cenedlaethol Botaneg Amaethyddol; a Phartneriaid Rheoli [Lantra, Waitrose, Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth Gwyddorau Biolegol, Bwydydd Castell Howell Cyf, BioTal Cyf, XL Vets a British Seed Houses].

Hyfforddiant a Chyrsiau

Cyrsiau uwchraddedig yw ein holl Bartneriaethau Hyfforddiant Uwch, sydd wedi’u hachredu gan Brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor. Cynigir gweithdai a dysgu o bell hyblyg. Ewch i wefan y Partneriaethau Hyfforddiant Uwch am fwy o wybodaeth www.atp-pasture.org.uk neu cysylltwch ag aelod o’r tîm Partneriaethau Hyfforddiant Uwch.

 

Ymholiadau cyrsiau Partneriaethau Hyfforddiant Uwch

01970 823224

atp-enquiries@aber.ac.uk

 

Cysylltwch â Ni

Martine Spittle

Cydlynydd Partneriaethau Hyfforddiant Uwch

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth, Ystafell 0.19, Adeilad IBERS, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DA

Ffôn: Llinell Uniongyrchol (01970) 621562

E-bost: rjs@aber.ac.uk

http://www.aber.ac.uk/cy/ibers/

 

Mrs Jenny Mills

Partneriaeth Hyfforddiant Uwch

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth, Ystafell 0.19, Adeilad IBERS, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DA

Ffôn: 01970 823029

E-bost: jem25@aber.ac.uk

http://www.aber.ac.uk/cy/ibers/

 

Yr Athro Jamie Newbold

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth, Adeilad Edward Llwyd, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru.

Ffôn: 01970 622242
E-bost: cjn@aber.ac.uk

http://www.aber.ac.uk/cy/ibers/

 

Dr Saskia Pagella

Partneriaeth Hyfforddiant Uwch, Cydlynydd Dysgu o Bell

YAAND, Prifysgol Bangor, Adeilad Thoday, Ffordd Deiniol, Bangor Gwynedd, LL57 2UW

Ffôn: 01248 382440
E-bost: s.l.pagella@bangor.ac.uk

http://www.bangor.ac.uk/senrgy/

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2012