MBA Environmental Management - wedi'i gyllido'n llawn

Ydych chi’n awyddus i ddatblygu neu ddiweddaru eich sgiliau busnes a gweithgareddau economaidd yn ymwneud â’r amgylchedd? Mae 30 Ysgoloriaeth WEDI’I GYLLIDO’N LLAWN ar gael ar gyfer ein gradd MBA Environmental Management yn 2013. Cliciwch yma am wybodaeth bellach.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2013