Myfyriwr o Fangor i dderbyn gwobr Myfyriwr Amaethyddol Cymreig y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol

Holly yw'r myfyriwr neu fyfyrwraig diweddaraf o Fangor i enill  y wobr.Holly yw'r myfyriwr neu fyfyrwraig diweddaraf o Fangor i enill y wobr.Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn mynd i dderbyn Gwobr Richard Phillips i Fyfyriwr Amaethyddol y Flwyddyn. Cyflwynir y wobr hon yn flynyddol yn y Sioe Frenhinol i'r myfyriwr amaethyddol gorau sy'n astudio yng Nghymru.

Ar ddydd Llun y Sioe (2.20pm 21/7/14) bydd Holly Pratt, 23 oed, yn derbyn y wobr, a dyma'r ail flwyddyn yn olynol i fyfyriwr o Fangor gyflawni'r gamp hon.

Mae Holly newydd orffen gradd BSc mewn Amaethyddiaeth, Cadwraeth a'r Amgylchedd ym Mhrifysgol Bangor, ac mae newydd orffen ei phedwaredd flwyddyn, gan weithio mewn diwydiant am flwyddyn gydag Eurofins Agroscience Services.  Fis Gorffennaf bydd yn dechrau ei gyrfa newydd fel agronomegydd cynorthwyol yn Eurofins Agroscience Services yn Bishop Burton, Dwyrain Swydd Efrog, dan eu cynllun recriwtio graddedigion. 

Meddai Holly, a fu'n ddisgybl yn Ysgol Driffield, Dwyrain Swydd Efrog, cyn iddi ddod i Brifysgol Bangor: 

"Roeddwn yn hynod falch o glywed fy mod i dderbyn y wobr yma ac mae'n anrhydedd mawr cael cynrychioli Prifysgol Bangor.  Mae ansawdd uchel y cwrs a ddilynais ym Mhrifysgol Bangor wedi ehangu fy ngwybodaeth o'r diwydiant amaethyddol byd-eang.  Oherwydd hynny gellais ateb y cwestiynau o ofynnwyd yn y cyfweliad yn hyderus a medrus.  Mae gen i wir frwdfrydedd a diddordeb mewn ffermio a chadwraeth a thrwy ennill y wobr yma rwy'n gobeithio y caiff mwy o bobl ifanc, a merched yn arbennig, eu hannog i ddilyn gyrfa mewn amaethyddiaeth."

Yn ogystal â chael ei denu i Fangor oherwydd enw da'r Brifysgol fel arweinydd ym maes y gwyddorau naturiol, ac oherwydd bod y dewis o fodiwlau a gynigid ar y cwrs yn cyd-fynd â'i gofynion, cafodd Holly ei denu gan y lleoliad hefyd.

Ychwanegodd: "Ar lefel bersonol, rydw i wedi gwirioneddol fwynhau fy nhair blynedd yn astudio ym Mangor, oherwydd mae wedi fy ngalluogi i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau awyr agored yn ogystal ag astudio."

Meddai'r Athro Morag McDonald, Pennaeth Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor, wrth longyfarch Holly:

"Mae Holly'n enillydd cwbl deilwng o'r wobr yma.  Ymroddodd i'w hastudiaethau mewn ffordd hynod aeddfed gan sicrhau ei bod yn dod i ddeall yr ystod lawn o agweddau amaethyddol, amgylcheddol a diwydiannol sydd i'w maes astudio.  Mae ei hymdrechion wedi'u gwobrwyo drwy gael swydd efo'r cwmni a'i cefnogodd yn ystod ei blwyddyn allan mewn diwydiant, a bydd yn dod â gwir ddealltwriaeth i faes gwaith sy'n datblygu'n gyflym."

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2014