Myfyrwyr SENRGY yn helpu i amddiffyn coedwig law ar Ddiwrnod Bydd Wyrdd!

Efallai eich bod wedi gweld llawer o bobl wyrdd o gwmpas Bangor yn ddiweddar. Yn ffodus nid pobl o'r gofod oedd y rhain ond myfyrwyr "Eco-ryfelwyr" modern Bangor!

Mae myfyrwyr Bangor wedi bod yn gweithio gyda Maint Cymru, sef elusen amgylcheddol yng Nghymru sy'n ceisio achub 2 filiwn hectar o goedwigoedd glaw.  Bwriad yr elusen yw defnyddio'r term negyddol o fesur sef "Ardal yr un faint â Chymru" fel mesur cadarnhaol i leihau dinistrio’r coedwigoedd.

Gyda chymorth Maint Cymru, ceisiodd fyfyrwyr Bangor wyrdroi'r defnydd negyddol o faint y wlad trwy annog pobl Bangor i weithredu'n gadarnhaol a helpu i godi £500 i amddiffyn darn o goedwig glaw ym Madagascar sydd yr un faint â Bangor. 

Myfyrwyr SENRGY, Alison Cross a Thomas Edwards, oedd llysgenhadon y myfyrwyr a fu'n cyd-drefnu teithiau cerdded Bydd Wyrdd gyda'u cyd-fyfyrwyr o bier Bangor, ar hyd y stryd fawr i Borthaethwy, cwisiau Bydd Wyrdd ym Mar Uno a gwerthu breichledi ar Ddiwrnod Bydd Wyrdd (19 Hydref). 

O ganlyniad i'r holl ymdrech a gwaith caled llwyddwyd i godi £722 gyda phob punt yn amddiffyn un hectar.  Meddai Alison wrth edrych yn ôl ar eu hymdrechion, "Roedd yn ffordd wych o godi arian ac ymwybyddiaeth am faint o goedwigoedd glaw sy'n cael eu dinistrio a gobeithio bydd yr arian yn mynd tuag at amddiffyn rhan bwysig o goedwig glaw Madagascar. “

Os ydych  yn dal i fod eisiau cyfrannu £1 neu fwy ewch i wefan Llwyth Bangor.

http://www.sizeofwales.org.uk/tribes/bangor_university/.

 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2013