Prifysgol Bangor yn y 7fed safle yn y DU am ymchwil Amaethyddol-dechnolegol

Gosodwyd Prifysgol Bangor yn 7fed yn y DU, ac yn 1af yng Nghymru, am yr effaith a gafodd ei chyhoeddiadau ar ei hymchwil amaethyddol-dechnolegol yn yr arolwg pwysig a gynhaliwyd yn ddiweddar ar gyfer Llywodraeth y DU, “Encouraging a British Invention Revolution: Sir Andrew Witty’s Review of Universities and Growth”. Syr Andrew yw Prif Weithredwr GlaxoSmithKline, ac roedd ei adroddiad arbenigol yn cydnabod y ffaith fod y DU yn un o wledydd mwyaf blaenllaw’r byd o ran technoleg a dyfeisiau, a bod ganddi rai o’r prifysgolion gorau yn y byd. Roedd yr adroddiad hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd prifysgolion o ran creu twf economaidd. I greu’r dystiolaeth ar gyfer ei gasgliadau, comisiynodd yr Arolwg yr arbenigwr Elsevier mewn gwybodaeth am wyddoniaeth ac iechyd i nodi pa brifysgolion yn y DU sy’n llunio’r cyhoeddiadau sy’n cael yr effaith fwyaf yn eu maes yn yr 11 sector allweddol mewn Strategaeth Ddiwydiannol a’r Wyth Technoleg Fawr. Pennwyd effaith y Prifysgolion yn ôl y mynegeion cyfeirio a gafwyd gan eu cyhoeddiadau ymchwil ac, yn ôl y mesur hwn, roedd Bangor ar y 7fed safle yn y DU yn y Sector Strategaeth Amaethyddol-dechnolegol, sy’n cwmpasu datblygu ac allforio technolegau arloesol, e.e. mewn diogelwch bwyd.

Dywedodd yr Athro John Healey, cyfarwyddwr ymchwil yn y Coleg Gwyddorau Naturiol ym Mangor:

“Croesawyd y gymeradwyaeth hon i ansawdd ac effaith ymchwil y Brifysgol yn y maes hwn o dechnoleg amaethyddol, am ei bod yn dangos ei hymrwymiad wrth ymchwil sy’n anelu at ateb anghenion diwydiant a chymdeithas, i helpu’r economi i dyfu, ac i greu swyddi trwy ddefnyddio adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy. Mae Canolfan Fiogyfansoddion arloesol Prifysgol Bangor yn enghraifft o hyn, gyda’i chysylltiadau cryf â diwydiant a rhagoriaeth yr ymchwil i wyddor pridd, gwyddor yr amgylchedd a biodechnoleg yn yr Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth”.

 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2014