Rhaglen newydd i’w lansio mewn Coedwigaeth Drofannol

Bydd cwrs dysgu o bell MSc mewn Coedwigaeth Drofannol yn cael ei lansio ym Medi 2012. Caiff y rhaglen ei datblygu a’i chynnal mewn cydweithrediad â Phrifysgol adnabyddus Copenhagen.   

Efallai y bydd cyllid ysgoloriaeth i'w gael i'r cwrs rhan-amser tair blynedd, ac edrychir yn llawn ar hyn dros y misoedd i ddod. 

Mae Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth wedi bod yn cynnig cyrsiau dysgu o bell mewn Coedwigaeth er 2001 ac mae ganddi gryn arbenigedd yn y maes hwn. Ymhellach, mae gan yr Ysgol gryfderau cydnabyddedig mewn Coedwigaeth, pwnc y mae wedi bod yn ei ddysgu ers dros ganrif. 

Bydd y rhaglen yn adeiladu ar y cysylltiadau presennol a chryfderau’r rhaglenni meistr presennol hynod lwyddiannus:   MSc Rheoli Coedwigoedd Cynaliadwy (SUFONAMA) a MSc Coedwigaeth Drofannol Gynaliadwy (SUTROFOR). Datblygwyd y rhaglenni hyn gan gonsortia rhaglenni Meistr Ewropeaidd a’u cyllido gan raglen Erasmus Mundus yr UE. Yn ogystal â hyn, yn ddiweddar derbyniodd yr Ysgol 12 o ysgoloriaethau rhyngwladol wedi’u cyllido’n llawn gan y Commonwealth Scholarship Commission (CSC) ar gyfer astudio MSc Coedwigaeth trwy ddulliau dysgu o bell. Mae’r Ysgol yn gobeithio derbyn 15 arall o ysgoloriaethau rhyngwladol CSC ar gyfer astudio’n dechrau yn 2012.  

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2011