Undeb Amaethwyr Cymru – Bwrsariaethau addysg uwch i fyfyrwyr

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnig bwrsariaethau addysg uwch i fyfyrwyr a ddechreuodd ar eu cwrs yn 2012.  Mae’r bwrsariaethau wedi eu hanelu at fyfyrwyr sy’n astudio cwrs amaethyddiaeth neu bwnc seiliedig ar dir yn llawn-amser mewn prifysgol.  Mae dwy fwrsariaeth ar gael yn y categori addysg uwch, mae’r gyntaf gwerth £1,000 a’r ail werth £500.

Ceir rhagor o fanylion am y drefn ymgeisio yn:

http://www.fuw.org.uk/Student_Bursary_2012.html

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2012