Ymchwilwyr coedwigaeth o bob cwr o’r byd yn cynadledda ym Mangor.

Cynhaliodd Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth gynhadledd flynyddol consortiwm Coedwigoedd, Natur a'r Gymdeithas (FONASO) wythnos diwethaf. Mae FONASO yn rhaglen gyda'r gorau yn y byd a gyllidir gan yr Undeb Ewropeaidd sy'n anelu at addysgu arweinwyr y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a rheolwyr a fydd yn gweithio ym maes rheoli coedwigoedd cynaliadwy a rheoli natur, mewn rhanbarthau trofannol a chymedrol, er budd cymdeithasol ehangach. Cynigir rhaglen FONASO gan gonsortiwm o saith prifysgol: (i) Prifysgol Copenhagen, Denmarc (Cydlynwyr), (ii) Prifysgol Bangor, DU (iii) Technische Universität Dresden, yr Almaen, (iv) AgroParisTech, Ffrainc, (v) Prifysgol Padova, yr Eidal (vi) Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden, a (vii) Phrifysgol Gottingen, yr Almaen. Bydd y prifysgolion yn gweithio mewn partneriaeth ymchwil gyda’r (i) Centre for International Forestry Research (CIFOR), Indonesia, (ii) Prifysgol British Columbia, Canada, (iii) Prifysgol James Cook, Awstralia, (iv) World Agroforestry Centre (ICRAF), Cenia, a (v) Dalhoff Larsen & Hornemann, Denmarc.

Mae'r rhaglen wedi cynnig ysgoloriaethau i >40 o fyfyrwyr PhD o >20 o wahanol wledydd a ddaeth i'r gynhadledd yng Nghanolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor rhwng 20 a 22 Mai 2015, ynghyd ag aelodau o gyfadrannau'r prifysgolion sy'n cymryd rhan. Dywedodd cydlynydd y rhaglen ym Mangor, yr Athro Morag McDonald, "mae'r rhaglen hon wedi bod yn gyfle gwych i ni recriwtio myfyrwyr doethurol â chymwysterau o lefel uchel sydd wedi cyfoethogi ein partneriaethau ymchwil gyda phrifysgolion Ewropeaidd a'n sefydliadau partner, ac wedi arwain at hyfforddi cadre byd-eang o ymchwilwyr coedwigaeth."

Fonaso Field Trip 2015Gwaith Maes Fonaso 2015

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2015