Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Digwyddiad Gwobrwyo Gweinidogol yn Nodi Llwyddiant Rhaglen STEM AU

Enillodd myfyriwr o Brifysgol Bangor ail wobr mewn cystadleuaeth poster ymchwil flaengar ym maes STEM AU, yn ystod Digwyddiad Dathlu Cymru ar gyfer y Rhaglen STEM AU Genedlaethol  a gynhaliwyd ym Mae Caerdydd yn ddiweddar. Cafodd Huw Walters, o Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor ei longyfarch  am ei boster yn esbonio’i ymchwil  ar ‘Polymerau ac oligomerau ar gyfer argraffu’r genhedlaeth nesaf o gelloedd solar’ gan Edwina Hart AC, Gweinidog dros Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth.

Yn ystod y digwyddiad gyda’r prynhawn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru cafwyd lansiad cyhoeddiad newydd Embedded employability: A guide to enhancing the university curriculum  gan yr Athro Noel Lloyd, cyn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, a Dr Robert Leese, Cyfarwyddwr y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth Mathemateg Ddiwydiannol.


Yn cymryd rhan yn y digwyddiad oedd yr Athro Alan Shore o Ysgol Peirianneg Electronig. Bu’r athro Shore yn trafod Gwella Sgiliau Ffotoneg a Yrrir gan Ddefnyddwyr drwy Ddysgu Gydol Oes (UPSKILL), mewn  cyflwyniad ar  wella sgiliau’r gweithlu.

Mewn araith fer ar  addysg uwch a STEM  dywedodd Mrs Hart: "Rydw i wrth fy modd gweld y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud yng Nghymru gan sefydliadau addysg uwch wrth hyrwyddo a darparu rhaglenni astudio o fewn pynciau STEM.

"Gwnaeth strategaeth wyddoniaeth newydd Llywodraeth Cymru ‘Gwyddoniaeth i Gymru – Agenda strategol ar gyfer gwyddoniaeth ac arloesedd yng Nghymru’ bwysleisio’r angen i adeiladu sylfaen gref a dynamig mewn gwyddoniaeth sy’n cynorthwyo datblygiad economaidd a chenedlaethol Cymru.

"Mae arnom angen pobl sydd â sgiliau uwch yn y disgyblaethau hyn i helpu gwthio’r economi gwybodaeth ymlaen yng Nghymru ac i sicrhau y gall busnesau recriwtio staff o ansawdd uchel i barhau i fod yn gystadleuol, i greu swyddi a chyfoeth. Mae’n bleser mawr gennyf felly gymryd rhan yn Nigwyddiad Dathlu Cymru ar gyfer y Rhaglen STEM AU Genedlaethol."

Meddai’r Athro Phil Gummett, Prif Weithredwr HEFCW: “Rydym yn hynod o falch ein bod ni wedi gallu cefnogi’r rhaglen STEM AU Genedlaethol. Mae wedi bod yn wych gweld yr holl brifysgolion yng Nghymru sy’n cynnig cyrsiau STEM yn dod at ei gilydd i redeg dros 80 o brosiectau ar y cyd, y mae myfyrwyr o bob math o gefndiroedd wedi’u helwa ohonynt. Mae’n bleser mawr i mi fod yn rhan o ddigwyddiad sy’n dathlu sut y mae’r rhain hynny sy’n gweithio ym maes addysg Cemeg, Peirianneg, Mathemateg a Ffiseg wedi cysylltu i ddarparu gweithgareddau sy’n hyrwyddo gwerth pynciau STEM, sy’n hybu recriwtio ac sy’n gwella sgiliau’r gweithlu.”

Mae’r Rhaglen STEM AU Genedlaethol yn cefnogi sefydliadau addysg uwch wrth archwilio dulliau newydd o recriwtio myfyrwyr a chyflwyno rhaglenni astudio o fewn y disgyblaethau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). 

Cynhelir y rhaglen yn ganolog gan Brifysgol Birmingham ac mae’n darparu gweithgareddau’n rhanbarthol drwy Brifysgolion yn Lloegr a Chymru, a’r partner yng Nghymru yw Sefydliad y Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiadurol (WIMCS).

Cynhaliwyd cyfres o gyflwyniadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a ddilynwyd gan dderbyniad ac arddangosfa yn y Senedd.  

Noddwyd y derbyniad gan David Rees AC ac fe’i gynhaliwyd gan yr Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe ar ran Sefydliad Gwyddorau Cyfrifiadurol a Mathemategol Cymru. 

 Cyflwynwyd y gwobrau i enillwyr Cystadleuaeth Bosteri Ymchwil Flaengar STEM AU Cymru gan Edwina Hart AC, Gweinidog dros Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mehefin 2012