Apusrwydd yw... Ap Termiadur Addysg ar eich ffôn a’ch tabled!

Leighton Andrews, y Gweinidog  oedd y gyntaf i gael Y Termiadur Addysg wedi lwytho ar ei ffôn bach fel 'ap'. Bu'n ymweld â stondin Prifysgol Bangor a staff Canolfan Bedwyr.Leighton Andrews, y Gweinidog oedd y gyntaf i gael Y Termiadur Addysg wedi lwytho ar ei ffôn bach fel 'ap'. Bu'n ymweld â stondin Prifysgol Bangor a staff Canolfan Bedwyr.Y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, oedd y cyntaf i gael ap newydd Y Termiadur Addysg wedi’i lwytho ar ei ffôn symudol yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Bydd yn ymweld â stondin Prifysgol Bangor fore Gwener am 11.30 y bore, y 8ed o Fehefin, a bu'n ymweld â staff Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr ar y Stindin i cael gwybod sut mae’r ap newydd yn gweithio. Mae’r ap yn fersiwn o eiriadur termau Y Termiadur Addysg, sydd ar gael hefyd ar wefan http://www.termiaduraddysg.org/. Dyma’r geiriadur safonol o dermau Cymraeg a Saesneg ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru, ac mae’r fersiwn ar-lein a’r fersiwn ap newydd ar gael yn rhad ac am ddim.

Dywedodd y Gweinidog ei fod falch o gael fersiwn o’r Termiadur Addysg ar ei ffôn a’i dabled: “Mae’n bwysig iawn cael adnoddau Cymraeg deniadol a defnyddiol yn y cyfryngau newydd. Rwy’n gobeithio y bydd plant a’u rhieni, athrawon a chyfieithwyr yn defnyddio’r ap. Hoffwn i weld llawer iawn mwy o ddefnydd o’r dechnoleg newydd hon i hybu’r Gymraeg. Llongyfarchiadau unwaith eto i’r Uned Technolegau Iaith yng Nghanolfan Bedwyr Prifysgol Bangor am ei gwaith ardderchog.”

Bydd yr ap hefyd ar gael i’w lwytho i lawr o wefan Y Termiadur Addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2012