Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfle gwych i fyfyrwyr Safon Uwch Cymraeg

Cwrs Preswyl Cymraeg Ail Iaith (16-18/11/2015) ac Iaith Gyntaf (18-20/11/2015)

Mae cyrsiau preswyl Cymraeg Safon U/UG Glan-llyn wedi hen ennill eu plwyf ymhlith disgyblion ac athrawon. Dyma gyfle blynyddol i fyfyrwyr ail iaith ac iaith gyntaf ddod ynghyd i gael gwledd o drafodaethau ar y meysydd a’r materion sy’n berthnasol i’w cyrsiau Cymraeg Safon U/UG. Unwaith eto, cewch y cyfle i wrando ar rai o lenorion, beirdd, darlithwyr ac awduron mwyaf blaenllaw Cymru.

Mwy o fanylion...

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2015