Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyngor Celfyddydau Cymru yn gwobrwyo grant Cyfalaf y Loteri i Pontio – canolfan arloesedd a chelfyddydol newydd Prifysgol Bangor

Mae canolfan arloesedd a chelfyddydol gwerth miliynau o bunnoedd yng nghanol Bangor wedi derbyn hwb ariannol sylweddol gwerth £3,250,000 gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd Pontio a fydd yn agor yn 2014 yn bwerdy diwylliannol ac economaidd i'r ddinas a llwyfan addas i'r goreuon o'r cwmnïau lleol.

 Bydd y Ganolfan gwerth £44 miliwn yn cynnwys theatr hyblyg â 450 sedd, sinema, stiwdio â 120 sedd a llwyfan berfformio awyr agored. Cynnal ystod o ddigwyddiadau artistig rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol gan gyflwyno'r celfyddydau mewn ffordd newydd.

 Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys cyfleusterau dylunio rhyngddisgyblaethol i greu cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newyddion.

Cyfuna'r adeilad trawiadol ddysgu'r celfyddydau a'r gwyddorau yn ei gyfleusterau addysgiadol gwych er budd y gymuned, busnesau lleol a myfyrwyr y Brifysgol.

Meddai Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John Hughes:

'Mae'n newyddion gwych i Fangor, Cymru a'r tu hwnt. Bydd Pontio yn fantais i'r gymuned gan gyfuno pobl â busnesau i hybu buddsoddi ac adfywio yn y Gogledd. Manteisia ar sgiliau ac arbenigedd lleol i greu a chadw cannoedd o swyddi a chyfleoedd busnes i hybu tyfiant economaidd yr ardal.'

Ychwanegodd Dr Kath Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu, Cyngor Celfyddydau Cymru:

'Prosiect uchelgeisiol yw Pontio a hir y bu'r aros amdano. Mae ganddo bosibiliadau i greu lle ysbrydoledig i'r celfyddydau perfformio a digwyddiadau artistig syfrdanol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a magu rhwydweithiau arloesedd.'

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2012