Dathlu llwyddiant myfyrwyr: Canlyniadau Ysgoloriaethau Mynediad yn cael ei cyhoeddi

O Landysul i Langollen, o Ruthun i Rugby - bydd myfyrwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr yn rhannu gwobrau Ysgoloriaethau sydd werth dros £120,000 pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi 2012.

Dyfarnwyd cyfanswm o 64 o Ysgoloriaethau Mynediad a Theilyngdod i fyfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn astudio mewn mwy na 50 o wahanol ysgolion a cholegau ar draws Cymru a gwledydd Prydain. Dyfarnwyd yr Ysgoloriaethau, sy'n amrywio mewn gwerth rhwng £1,000 a £3,000 yr un, ar sail arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad Prifysgol Bangor y gwnaeth myfyrwyr eu sefyll yn eu hysgolion a'u colegau yn Ionawr.

"Rwy'n llongyfarch yr enillwyr yn fawr," meddai Carys Roberts, Pennaeth Recriwtio Myfyrwyr, "fe wnaethant yn dda iawn i gael yr Ysgoloriaethau yma oherwydd roedd y safonau'n arbennig o uchel unwaith eto eleni."

"Rydym yn awyddus iawn i ddenu'r myfyrwyr gorau i Brifysgol Bangor ac i gefnogi'r myfyrwyr yma gymaint â phosibl," ychwanegodd. "Fel rhan o hyn mae gan Fangor gynllun Ysgoloriaethau cynhwysfawr ar gyfer israddedigion. Yn ogystal â'r cynllun Ysgoloriaethau Mynediad, mae gennym hefyd amrywiaeth o Ysgoloriaethau Rhagoriaeth gwerth hyd at £5,000. Rhoddir y rhain bob mis Medi i'r ymgeiswyr hynny sy'n dod i Fangor gyda'r cyraeddiadau academaidd uchaf mewn gwahanol feysydd pwnc."

Bydd enillwyr yr Ysgoloriaethau yn derbyn eu gwobrau pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor yr hydref hwn.

Mae'r Ysgoloriaethau'n cynnwys Ysgoloriaethau penodol i rai'n dewis astudio Peirianneg Electronig neu’r Gyfraith, ac ysgoloriaethau a gefnogir gan Gynghorau Gwynedd a Sir Ddinbych.

Enillwyr:

YSGOLORIAETH JOHN HUGHES SCHOLARSHIP

Siân Elen Roberts (Ysgol David Hughes) (£1500)

YSGOLORIAETH SIR DDINBYCH / DENBIGHSHIRE SCHOLARSHIP

Manon Hedd (Ysgol Brynhyfryd, Ruthin) (£1500)

YSGOLORIAETH CRONFA’R NORMAL / NORMAL FUND SCHOLARSHIP

Delyth Alwen Dempsey (Ysgol y Berwyn, Y Bala) (£500)

YSGOLORIAETHAU GWYNEDD / GWYNEDD SCHOLARSHIPS

Einion ap Llyr Edwards (Ysgol y Berwyn, Y Bala) (£1500)

Ifan Sion Davies (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£1500)

YSGOLORIAETHAU YSGOL Y GYFRAITH / SCHOOL OF LAW SCHOLARSHIPS

Elin Medi Owen (Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst) (£2500)

Christian Bolton-Edenborough (Chancellor’s School, Hertfordshire) (£500)

YSGOLORIAETHAU’R YSGOL CYFRIFIADUREG /SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE SCHOLARSHIPS

Curtis Alexander Edwards (Ysgol Tryfan, Bangor) (£1500)

Matthew Scott Lewis (Ysgol Uwchradd Bodedern) (£1500)

YSGOLORIAETHAU TEILYNGDOD / BANGOR MERIT SCHOLARSHIPS

Quan Minh Bui (South Nottingham College) (£3000)

Chloe Catherine Hill (King Edward VI College, Stourbridge) (£3000)

Susannah Faye Richmond (Neston High School) (£3000)

Jamie Thorpe (Erasmus Darwin Academy, Staffordshire) (£3000)

Tamsin Paris Collett-Cox (Caludon Castle School, Coventry) (£3000)

Verity Piercy (Weatherhead High School, Wirral) (£3000)

Polly Katherine Ratcliff (Aquinas College, Stockport) (£3000)

Clare Jane Barwood (Ribston Hall High School, Gloucester) (£3000)

Anna Prysor Jones (Ysgol y Berwyn, Y Bala) (£3000)

Ceri Elsbeth Lewis (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£3000)

Nicola Marie Brown (Yale College, Wrexham) (£3000)

Rhys Dilwyn Jenkins (St Joseph’s RC Comprehensive, Port Talbot) (£3000)

Rachel-May Catherine Dyer (Pencoed Comprehensive School, Mid Glamorgan) (£2500)

Zoe Victoria Sutherland (Abbey College, Manchester) (£2500)

Carwen Ann Richards (Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan) (£2500)

Laura Grace Burgess (Ashlawn School, Rugby) (£2500)

Lucy Dawe (Kings Norton Girls Sixth Form, West Midlands) (£2500)

Maisie Prior (Lutterworth College, Leicestershire) (£2500)

Delyth Alwen Dempsey (Ysgol y Berwyn, Y Bala) (£2000)

Charles Edward Graham Price (Kingswoodf School, Bath) (£2000)

Emma-Siân Hughes (Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug / Mold) (£2000)

Awel Pyrs Evans (Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau) (£2000)

Natasha Barbara Anne White (SCE Gloucester School, Germany) (£2000)

Bethan Howe (Bishop’s Stortford College, Hertfordshire) (£2000)

Anna Victoria Newlove (Monks’ Dyke Technology College, Lincolnshire) (£2000)

Katy Dytor (Holywell High School) (£2000)

Eleri Lloyd Jones (Ysgol Brynhyfryd, Ruthin) (£2000)

Emma Burroughs (The Sixth Form College, Colchester) (£2000)

Gwenno Angharad Williams (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£2000)

Dion Lloyd Davies (Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi) (£2000)

Jake Wyn Edwards (Ysgol y Berwyn, Y Bala) (£2000)

Laurelin Charlotte Helen Keirle (Sir Graham Balfour School, Staffordshire) (£2000)

Osian Rhys Davies (Ysgol Uwchradd Caereinion) (£2000)

Bethany Rose Jones (Hereford Sixth Form College) (£2000)

Florence Mary Sheen (Loreto Grammar School, Cheshire) (£2000)

Christian Bolton-Edenborough (Chancellor’s School, Herts) (£1500)

Victoria Mee (Ysgol Dinas Bran, Llangollen) (£1500)

Elizabeth Adams (Barrow in Furness Sixth Form College) (£1500)

Florence Theresia Mali Williams (International School of Bearn, France) (1500)

Tania Esteban (Sunny View School, Spain) (£1500)

Carwyn Daniel Jones (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£1500)

Cleo Milburn (St David’s College, Llandudno) (£1500)

Mari Gwenllian Evans (Ysgol Uwchradd Bodedern) (£1500)

Cherry Shula Farrington (Archbishop Blanch CE High School, Liverpool) (£1500)

Alice Jane Pepper (Mold Alun High School) (£1500)

Natalie Claire Dyer (Truro College, Cornwall) (£1500)

Curtis Alexander David Edwards (Ysgol Tryfan) (£1000)

Samantha Louise Hampshire (Cheadle & Marple Sixth Form College, Cheshire) (£1000)

Adam Thomas Harper (Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch) (£1000)

Oliver Anthony William Martin (Tytherington High School, Cheshire) (£1000)

Manon Fflur Jones (Ysgol Uwchradd Tregaron) (£1000)

Rebekah Mansell Wilkes (Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau) (£1000)

Sera Mererid Roberts (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£1000)

Mared Eurgain Williams (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£1000)

Matthew Scott Lewis (Ysgol Uwchradd Bodedern) (£500)

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012