Dewch i rannu Bŵst Brecwast Busnes Cymreig ar gae Sioe Môn.

Mewn digwyddiad Bŵst Brecwast Busnes yn Sioe Môn fore Mercher 14 Awst bydd cyfle i fusnesau ac unigolion sydd yn gweithio ym maes bwyd glywed sut y gall prynu’n lleol fod o fudd i bawb.

Cyflwynir cyfres o sgyrsiau gan Brifysgol Bangor ym Mhabell Menter Môn yn Sioe Môn rhwng 9.00- 11.00 y bore am y cyfleoedd a gynigir gan gadwyni cyflenwi bwyd byr yng Ngogledd Cymru gan fusnesau a datblygwyr y sector fwyd lleol.  

Meddai Dr Penny Dowdney (cydlynydd rhaglen KESS2 Prifysgol Bangor);

“Fel rhan o bartneriaeth KESS2 rhwng Prifysgol Bangor a Menter Môn, bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i hyrwyddo datblygiadau busnes ym maes bwyd a diod drwy gydweithio a rhannu gwybodaeth.” 

Mae’r digwyddiad hwn yn trafod masnachu lleol trwy fusnesau bwyd a diod a chyfleoedd i fyrhau cadwyni caffael bwyd a diod. Bydd nifer o fusnesau bwyd a diod ar draws Cymru yno i glywed am lwyddiannau yn y sector a hefyd i ddysgu am hyfforddiant a chynhaliaeth sydd ar gael i ddatblygu cynnyrch neu brofiadau bwyd a diod newydd.

Ymysg y siaradwyr o fusnesau ac asiantaethau datblygu lleol bydd cyfle i rannu profiadau a thrafod cynlluniau i dyfu busnes trwy farchnata cynnyrch unigryw Cymreig o safon.

Meddai Dr Eifiona Thomas Lane, (darlithydd Daearyddiaeth Bwyd ym Mhrifysgol Bangor); 

“Bydd y Bŵst Brecwast yn dathlu ansawdd a tharddiad bwyd Cymreig a phrofiadau bwyta da. Ar gyfer cynhyrchwyr, bwytai, gwestai a chyrff cyhoeddus gall cefnogi cadwyni caffael byrrach sicrhau gwerth economaidd, yn enwedig mewn amser ansicr a newidiol iawn, a darparu cyflenwad bwyd o safon sydd hefyd yn gynaliadwy a Chymreig.”

a Jane Davies (Menter Môn);

"Mae’r digwyddiad yma yn Sioe Môn yn gyfle gwych i fusnesau glywed am Môn Larder, sef project a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ac a ddatblygwyd gan Menter Môn i ysgogi a hwyluso cadwyni cyflenwi byr lleol yng Ngogledd Cymru.” 

Bydd brecwast am ddim ar gael - a thros baned bydd cyfle am sgwrs a rhannu syniadau rhwng busnesau.

(Trefnir y digwyddiad gan ADNODD Prifysgol Bangor @ADNODD gyda chyllid ESRC Bŵst Busnes ar y cyd gyda Menter Môn trwy KESS2.)

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2019