Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gosod arwyddion newydd yn stadiwm Prifysgol Bangor

O’r chwith: Ethan Ray (Rheolwr Cymuned CPDDB), Yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is-Ganghellor, Yr Athro John G Hughes, Is Ganghellor, Dilwyn Jones (Cadeirydd CPDDB), Richard Bennett, Cyfarwyddwr Chwaraeon a Peter Crew (BCFC)O’r chwith: Ethan Ray (Rheolwr Cymuned CPDDB), Yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is-Ganghellor, Yr Athro John G Hughes, Is Ganghellor, Dilwyn Jones (Cadeirydd CPDDB), Richard Bennett, Cyfarwyddwr Chwaraeon a Peter Crew (BCFC)Heddiw (16 Hydref), dadorchuddiwyd arwyddion newydd Stadiwm Prifysgol Bangor, sef cartref Clwb Pêl-droed Dinas Bangor.

Ailenwyd y stadiwm yn Stadiwm Prifysgol Bangor ar ôl cytuno ar bartneriaeth newydd.

Daeth y Brifysgol yn bartner hawliau enwi stadiwm Dinas Bangor fel rhan o gytundeb tair blynedd, yr eildro i’r stadiwm newid ei enw ers i'r clwb pêl-droed symud i Nantporth yn 2012.

Meddai Cadeirydd Clwb Pêl-droed Dinas Bangor, Dilwyn Jones: “Rydym yn gweld hyn fel cyfle cyffrous ac yn bartneriaeth i’r Clwb, i Brifysgol Bangor, y ddinas a’n cefnogwyr.

“Nod y cydweithio yw sefydlu cynaladwyedd a datblygiad drwy rannu sgiliau ac adnoddau. Mae’r cyfle i ddatblygu perthynas gyda myfyrwyr a staff, sy’n dod â dimensiwn ychwanegol i ddatblygiad chwaraewyr a busnes i’r clwb, yn un llawn cyffro.”

Drwy’r bartneriaeth bydd y Brifysgol yn ymwneud â’r Clwb Pêl-droed mewn sawl ffordd.

Meddai Richard Bennett, Cyfarwyddwr Chwaraeon:

“Mae hyn yn gychwyn ar bartneriaeth cyffrous gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Bangor, ac yn rhywbeth a fydd yn dod â budd i’r Clwb, i’r Brifysgol ac i’r gymuned leol. Drwy nifer o leoliadau gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli, byddwn yn cynorthwyo’r Clwb wrth ddatblygu eu rhaglenni ieuenctid yn ogystal â rhoi sgiliau cyflogadwyedd mewn meysydd fel rheoli cyfleusterau, cyfryngau a hyfforddi i’n myfyrwyr.”

Gêm gyntaf y Brifysgol yn y stadiwm yn dilyn newid yr enw fydd tîm y merched yn chwarae Prifysgol Lerpwl ddydd Mercher, 21 Hydref am 5 o’r gloch.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2015