Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lansiad Coleg Bangor Tsieina

Professor Xianyan Zhou, President of CSUFT and Professor Zhiqing Yang, Dean of Bangor College China and Vice Chancellor of Bangor University, Yr Athro John G Hughes  yn ystod Lansiadat the launch of Bangor College ChinaYr Athro Xianyan Zhou, Llywydd CSUFT a'r Athro Zhiqing Yang, Deon Coleg Bangor Tsieina ac Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John G Hughes yn ystod Lansiad Coleg Bangor Tsieina.Bu mwy na 260 o fyfyrwyr yn dathlu agoriad Coleg Bangor Tsieina yn eu mamwlad.

Cynhaliwyd seremoni arbennig, wedi ei threfnu gan y Central South University of Forestry and Technology (CSUFT), Changsa, Tsieina yn Neuadd Gynhadledd y  brifysgol ddydd Sadwrn 27 Medi. Lansiwyd Coleg Bangor Tsieina gan Yr Athro John Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor a'r Athro Xianyan Zhou, Llywydd Central South University of Forestry and Technology (CSUFT). Roedd yr Athro John Thornton, Pennaeth Ysgol Busnes Bangor,  Dr Xinyu Wu, Cyfarwyddwr Datblygiad Rhyngwladol a Luna Wu, Cyfarwyddwr Swyddfa Bangor Beijing hefyd yn bresennol yn y seremoni. Y gwesteion er anrhydedd oedd Susan Jiang, Prif Gynrychiolydd Llywodraeth Cymru yn Beijing  ac Angus Bjamason, Cyfarwyddwr Rhanbarth y Cyngor Prydeinig ar gyfer De Tsieina. Rhoddodd y ddau anerchiadau byr yn llongyfarch Coleg Bangor Tsieina. 

"Mae Coleg Bangor Tsieina o bwysigrwydd strategol i Brifysgol Bangor" meddai'r Athro John Hughes. "Mae'r brifysgol yn gyfrifol Bu myfyrwyr y coleg a myfyrwyr cerddoriaeth CSUFT yn diddanu'r gwesteion yn ogystal â myfyrwyr eraill a'u rhieni trwy berfformio gwahanol dawnsiau a chaneuon yn y seremoni. Bu myfyrwyr y coleg a myfyrwyr cerddoriaeth CSUFT yn diddanu'r gwesteion yn ogystal â myfyrwyr eraill a'u rhieni trwy berfformio gwahanol dawnsiau a chaneuon yn y seremoni. am ansawdd dysgu, addysgu ac asesu Coleg Bangor Tsieina ac rydym yn ymrwymedig i ddarparu  rhaglenni pwrpasol o safon uchel i fyfyrwyr y coleg."

Bu myfyrwyr y coleg a myfyrwyr cerddoriaeth CSUFT yn diddanu'r gwesteion yn ogystal â myfyrwyr eraill a'u rhieni trwy berfformio gwahanol dawnsiau a chaneuon yn y seremoni.  Hefyd cynhaliwyd sesiwn ryngweithiol rhwng staff Bangor a myfyrwyr BCC yn ystod y noson. 

Dyddiad cyhoeddi: 1 Hydref 2014