Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lansio cystadleuaeth ysgrifennu ffuglen ddigidol 'boblogaidd' gyntaf y Deyrnas Unedig

Mae’r gystadleuaeth gyntaf yn y DU i chwilio am yr enghreifftiau gorau o ffuglen ddigidol boblogaidd wedi ei lansio gan brifysgolion Bangor a Sheffield Hallam.

Hefyd am y tro cyntaf mae’r gystadleuaeth, a ariennir gan un o brojectau’r AHRC, yn agored i ffuglen Gymraeg neu Saesneg yn y pum categori.

Mae ffuglen ddigidol yn wahanol i e-lyfrau gan ei bod wedi ei ‘geni yn ddigidol’, a byddai’n colli peth o’i hanfod neu ystyr pe na bai ar ffurf ddigidol.

Mae ffuglen ddigidol yn gofyn i’r darllenydd ryngweithio gyda’r naratif wrth ddarllen. Gall hyn gynnwys dolenni, delweddau sy’n symud, gemau bychain neu effeithiau sain. Mewn sawl ffuglen ddigidol, mae gan y darllenydd ran mewn adeiladu’r naratif drwy reoli taith cymeriad drwy’r stori.

Mae pum gwobr ar gael yn y gystadleuaeth: Gwobr y Beirniaid, Dewis y Bobl, Gwobr Gymraeg* Gwobr Myfyrwyr a Gwobr Stori i Blant.

Bydd yr enillwyr yn ennill arian, yn cael eu cyhoeddi ar wefan Reading Digital Fiction ac yn derbyn cyfres o gyfarfodydd mentora gyda beirniaid dethol ar gyfer project ffuglen newydd.

Mae Dr Lyle Skains, ymarferydd- ymchwilydd mewn ffuglen ddigidol yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor yn cynnal y gystadleuaeth ar y cyd â Dr Alice Bell, darllenydd yn adran Dyniaethau Prifysgol Sheffield Hallam.

Meddai Dr Bell: "Mae cenhedlaeth newydd o ddarllenwyr ac ysgrifenwyr sydd eisiau gweld cyfryngau digidol fel ffordd ddeinamig a gwirioneddol ymdrochol o brofi ffuglen. Rydym yn ceisio cyfleu hynny yn y project hwn gan ymgysylltu â chynulleidfaoedd sefydledig yn ogystal â chyflwyno mwy o ddarllenwyr i'r ffordd hon o adrodd straeon.”

Meddai Dr Skains: “Fel un sy’n ysgrifennu ffuglen ddigidol, rwy’n frwdfrydig dros weld y cyhoedd yn ymwneud â’r cyfrwng, ac i weld y gystadleuaeth yn esgor ar ragor o ffurfiau poblogaidd. Hefyd, mae ein beirniaid wedi mynegi diddordeb brwd mewn gweld beth y gall ffuglen ddigidol ei wneud unwaith y mae'n taro'r brif ffrwd. Rydym yn falch iawn o gael beirniaid mor adnabyddus ar y panel, o awduron ffuglen ddigidol poblogaidd iawn i ymchwilwyr mewn cyfryngau digidol a chreadigrwydd Cymraeg."

“Lluniwyd y gystadleuaeth er mwyn ehangu darllenwyr ffuglen ddigidol a chynnwys cyfran fwy o’r cyhoedd, ac mae’n agored i bob awdur – o ddechreuwyr i rai sy’n hen law arni – a phob math o ffuglen ddigidol. Rydym yn awyddus i weld ceisiadau fydd yn hygyrch i wahanol gynulleidfaoedd ac yn gweithio ar draws gwahanol ddyfeisiau.”

Am fwy o wybodaeth am y gystadleuaeth neu i gyflwyno cofnod, ewch i https://readingdigitalfiction.com/writing-competition/

* (Mae ceisiadau Cymraeg yn gymwys ar gyfer pob categori).

Dyddiad cyhoeddi: 26 Awst 2016