Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiant yn Noson Wobrwyo MediWales am ail flwyddyn yn olynol

Mae tîm a arweiniwyd gan Dr Chris Subbe, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor, sydd hefyd yn ymarferwr clinigol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, wedi ennill Gwobr MediWales am "Partneriaeth GIG gyda Diwydiant yn y DU ac yn rhyngwladol". Noddwyd y wobr gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a Roche.

Gyda Chris Subbe, (canol)  yn y seremoni Gwobrwyo mae aelodau’r Tîm Peter Howell (Roche UK), Andrew Goodall (Prif Weithredwr GIG Cymru), Jürgen Fischbach (Philips R&D), Jose Fortino (Philips UK) Gyda Chris Subbe, (canol) yn y seremoni Gwobrwyo mae aelodau’r Tîm Peter Howell (Roche UK), Andrew Goodall (Prif Weithredwr GIG Cymru), Jürgen Fischbach (Philips R&D), Jose Fortino (Philips UK) Dyfarnwyd y wobr am waith ar y cyd gyda Philips Healthcare. Daeth Philips, sy’n arwain y farchnad mewn monitro gofal dwys, i ogledd Cymru i brofi eu system fonitro fwyaf blaengar ar gyfer wardiau cyffredinol, fel rhan o astudiaeth VITAL II. Mae gogledd Cymru yn un o’r canolfannau sy’n arwain ar ddiogelwch ysbytai yn y 15 mlynedd diwethaf, gyda gwaith ar Systemau Ymateb Brys. Mae Systemau Ymateb Brys yn defnyddio arfarniad systematig o arwyddion bywyd y claf, gan gynnwys graddfa anadlu, pwysedd gwaed, a chyfradd curiad y galon. Os yw’r arwyddion bywyd yn dangos patrwm sy’n nodi gwaeledd, mae Tîm Ymateb Brys yn cael eu galw, dros y ffôn fel rheol, i erchwyn y gwely i gefnogi’r claf sydd mewn perygl.

Meddai Dr Subbe:

"Mae’r 'Ymateb Gwarchodwr' yn ymestyn diogelwch y claf drwy gyflwyno dwy elfen newydd: defnydd o iconau clir sy’n cael eu harddangos ar yr orsaf nyrsio ganolog, gan ei wneud yn glir i bob aelod o’r Tîm fod y claf yn sâl, nid yn unig i’r aelod sy’n gofalu am y claf. Mae’r ‘Gwarchodwr’ hefyd yn rhoi gwybod yn awtomatig am arwyddion bywyd anarferol i’r Tîm Ymateb Brys."

Mae canlyniadau cynnar yn awgrymu gostyngiad mewn trawiadau ar y galon, a bod cleifion sydd ag afiechyd critigol yn cael eu trosglwyddo i’r Uned Gofal Dwys yn gynt. 

Mae’r system yn cyflwyno newid sylweddol i ddiogelwch y claf gan ddefnyddio egwyddorion sydd wedi bod yn gyffredin mewn diogelwch awyrennau. Mae hyn yn symleiddio cyfundrefnau i nyrsys a doctoriaid, ac yn creu amser i wella triniaeth i gleifion. Yn ogystal, mae’r system electronig yn  gweithredu fel rhwyd diogelwch ychwanegol.

Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i Dr Subbe fod yn rhan o dîm i ennill gwobr yn nigwyddiad MediWales. Fe enillodd y Wobr Arloesedd yn y GIG y llynedd am ei waith efo Andy Goodman o Arloesi Pontio ym Mhrifysgol Bangor am lunio record feddygol peilot y gall y claf greu drostynt eu hunain.

Meddai’r Athro Dean Williams, Pennaeth Ysgol Gwyddorau Meddygol y Brifysgol:

"Mae’r ymchwil hon yn nodweddiadol o’r ansawdd uchel a’r effaith byd real y mae Prifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ymgymryd â hwy mewn partneriaeth â rhai o chwaraewyr masnachol mwyaf y byd ym maes iechyd a meddygaeth."

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2015