Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Medal Ddrama i Llŷr

Llongyfarchiadau i Llŷr Titus Hughes o Ysgol y Gymraeg ar ennill Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2012.

Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i Llŷr ennill un o brif wobrau llenyddol yr Eisteddfod gan mai ef a enillodd y Goron yn 2011.

Mae LlŷLlŷr Titus Hughes wedi iddo dderbyn Medal Ddrama Eisteddfod yr UrddLlŷr Titus Hughes wedi iddo dderbyn Medal Ddrama Eisteddfod yr Urddr, sy’n hanu o Sarn, Pwllheli ac yn gyn-fyfyriwr o Goleg-Meirion Dwyfor, newydd gwblhau ei flwyddyn gyntaf yn astudio Cymraeg.

Yn gydradd ail yn yr un gystadleuaeth roedd Gareth Evans-Jones sydd newydd gwblhau ei drydedd flwyddyn ym Mangor yn astudio Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol.

Dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol i fyfyriwr o Ysgol y Gymraeg ennill y Fedal Ddrama.  Yn 2011 fe’i henillwyd gan Elin Gwyn ac yn 2010 gan Manon Wyn Williams – mae’r ddwy yn astudio ar hyn o bryd am PhD yn Ysgol y Gymraeg.

Am ragor o fanylion, gweler:

http://www.bbc.co.uk/newyddion/18344288

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012