Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr yn helpu i hyrwyddo'r project ynni dŵr cyntaf yng ngogledd Cymru sy'n eiddo i'r gymuned

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn helpu aelodau o'r gymuned yn Abergwyngregyn i hyrwyddo'r cynllun trydan dŵr mawr cyntaf yng ngogledd Cymru sy'n eiddo i'r gymuned.

Richard Dallison a Dr Gavin Gatehouse wrth safle'r cynllun trydan dŵr mawr cyntaf sy'n cael ei chynllunio ar gyfer gogledd Cymru sy'n eiddo i'r gymuned.Richard Dallison a Dr Gavin Gatehouse wrth safle'r cynllun trydan dŵr mawr cyntaf sy'n cael ei chynllunio ar gyfer gogledd Cymru sy'n eiddo i'r gymuned.

Mae tri o drigolion Abergwyngregyn, Dr Gavin Gatehouse, Hywel Thomas a Jacqui Bugden, gyda chymorth a chefnogaeth arbenigwyr, yn datblygu'r project trydan dŵr 270kw yng nghwm Anafon ym mynyddoedd y Carneddau uwchlaw'r pentref.

Bydd y project cymunedol cyffrous hwn yn cynhyrchu digon o drydan gwyrdd ar gyfer 230 o dai ac erbyn hyn mae Ynni Anafon Energy Cyf, y gymdeithas ddarbodus annibynnol a sefydlwyd i redeg y project, ar fin cynnig cyfle i’r cyhoedd brynu cyfranddaliadau.

Eglurodd Dr Gavin Gatehouse o Ynni Anafon Energy, 

"Mae angen cyhoeddusrwydd er mwyn sicrhau y bydd y cynnig i brynu cyfranddaliadau yn llwyddo. Mae hyn yn golygu defnyddio Facebook, Twitter, YouTube a'r holl gyfryngau cymdeithasol eraill yn ogystal â'r sianeli mwy confensiynol. Rydym i gyd wedi ymddeol ac yn perthyn i genhedlaeth cyn yr oes ddigidol felly gwnaethom hysbysebu ym Mhrifysgol Bangor i gael intern i'n helpu gyda'r cyfryngau cymdeithasol.

“Mae'r ymgeisydd llwyddiannus, Richard Dallison, myfyriwr Daearyddiaeth yn yr ail flwyddyn yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor, yn berffaith i'r swydd. Mae Richard yn ddeallus, yn frwdfrydig gyda diddordeb eisoes mewn ynni adnewyddadwy. Mae wedi bod yn gweithio gyda'r cwmni ers dros fis erbyn hyn ac wedi gwneud llawer mwy na chyflawni disgwyliadau'r grŵp.

“Mae Richard wedi sefydlu cyfrifon i ni ar y safleoedd cyfryngau cymdeithasol, mae wedi helpu i ddatblygu ein gwefannau a chyfrannu iddynt (www.anafonhydro.co.uk a www.abergwyngregyn.org.uk) ac mae ar fin dechrau dosbarthu taflenni a phosteri ar hyd a lled gogledd Cymru - mae'n aelod hanfodol a gwerthfawr o'n tîm!"

Meddai Richard Dallison,

"Bu'n wych cael profiad ymarferol yn y broses o farchnata a lansio'r cynllun ynni dŵr. Bydd y sgiliau a'r wybodaeth newydd rwyf wedi eu dysgu, am gynlluniau dŵr yn ogystal â chyhoeddusrwydd a hyrwyddo a chynllunio digwyddiadau, yn ddefnyddiol iawn i mi yn y dyfodol. Bydd y lleoliad hefyd yn werthfawr iawn pan fyddaf yn ysgrifennu fy nhraethawd hir y flwyddyn nesaf, sydd hefyd yn seiliedig ar gynlluniau micro trydan dŵr. Rwy’n ddiolchgar iawn i gael cyfle mor fuddiol trwy fy ngradd BSc Daearyddiaeth a'r modiwl lleoliad proffesiynol sy'n rhan o'r radd ym Mhrifysgol Bangor.

“Mae’n fraint cael gweithio gyda grŵp o wirfoddolwyr sydd mor garedig a brwdfrydig.  Maent wedi mynd tu hwnt i'w dyletswyddau fel cyflogwyr i'm croesawu fel aelod o'r grŵp.

“Byddai'n anodd iawn i unrhyw un beidio ag ymddiddori'n llwyr yn y cynllun hwn a'r amcanion maent yn ceisio eu cyflawni. Mae symbyliad a phenderfyniad y tîm yn anghredadwy ac rwyf yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld yr holl waith caled yn dwyn ffrwyth, nid yn unig yn ein gŵyl lansio anhygoel ar 13 Medi, ond hefyd yn y cynllun ynni dŵr gorffenedig.”  

Mae Ynni Anafon Energy wedi gwahodd y naturiaethwr a'r darlledwr, Iolo Williams, i lansio’r cynnig i brynu cyfranddaliadau yn eu gŵyl Aber Dabba Doo, yn Abergwyngregyn ddydd Sadwrn, 13 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2014