Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pencampwraig Rafftio Dŵr Gwyn Ewrop yn Ennill Doethuriaeth

Dr Suzie jackson.Dr Suzie Jackson.Mae myfyrwraig a ddechreuodd rafftio dŵr gwyn tra roedd yn astudio ym Mhrifysgol Bangor, ac sydd wedi cynrychioli Prydain Fawr yn y gamp, newydd ychwanegu at y graddau sydd ganddi o Brifysgol Bangor.

Mae Suzie Jackson wedi ennill Doethuriaeth Gwyddorau'r Eigion (Eigioneg Arfordirol).  Mae Suzie Jackson, sydd yn 29 oed, eisoes yn darlithio yn Ysgol Gwyddorau'r Eigion fyd enwog Prifysgol Bangor, a chyn ennill ei doethuriaeth, roedd ganddi radd MSc Eigioneg Ffisegol a gradd gyntaf mewn Bioleg Forol o Brifysgol Bangor.

Roedd gan Suzie hyn i’w ddweud am ennill ei doethuriaeth:  "Mae'n gyffrous iawn! Roedd yn waith caled gorffen fy noethuriaeth ac roedd yn teimlo fel prawf dycnwch ar adegau, felly mae’n deimlad gwych gallu dathlu ennill fy noethuriaeth yn ffurfiol a symud ymlaen i gyfnod nesaf fy ngyrfa.”

Bu Suzie, o Radcliffe-On-Trent yn swydd Nottingham, yn ddisgybl yn Dayncourt School Specialist Sports College yn Nottingham cyn dod i astudio i Brifysgol Bangor.

Meddai:  "Mae gen i ddiddordeb mewn chwaraeon a byd natur erioed. Mae fy nheulu yn hanu o Ogledd Cymru, ac felly roeddwn yn awyddus i ddod yn ôl at fy ngwreiddiau.  Roeddwn y golygfeydd gwych a’r cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon awyr agored hefyd yn fy nenu, wrth gwrs. Felly penderfynais ddod i Brifysgol Bangor ac astudio Bioleg y Môr yn 2005.  Arweiniodd fy niddordeb mewn ymchwil gwyddonol a’r awyr agored at aros ym Mangor i astudio am MSc ac yna am ddoethuriaeth.”

Y Tîm ar y dŵr.Y Tîm ar y dŵr.Gan esbonio sut y daeth i ymwneud â rafftio dŵr gwyn, meddai: 

“Ymunais â chymaint o glybiau pan des i Fangor gyntaf, fel nad oedd modd eu ffitio nhw i gyd i mewn!  Ar ôl y semester cyntaf, canolbwyntiais ar rygbi, ac erbyn fy nhrydedd flwyddyn, roeddwn yn gapten y tîm. Roedd hyn yn un o uchafbwyntiau fy nghyfnod ym Mangor fel myfyrwraig israddedig.   Wrth imi barhau i astudio ym Mhrifysgol Bangor, cynyddodd fy niddordeb yn yr awyr agored, a dechreuais ddringo a rafftio dŵr gwyn. Roeddwn yn hyfforddi gyda thîm rafftio lleol, ac yn wir mwynhau, pan gefais wahoddiad i dreialu am le ar dîm Prydain. Rwyf wedi bod ar dîm rafftio dŵr gwyn Prydain Fawr ers dros dair blynedd bellach. Fis Mai eleni, yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd ym Mosnia, enillodd ein tîm y wobr aur, gan wneud y tîm merched yn bencampwyr Ewrop!   Dyna uchafbwynt fy ngyrfa chwaraeon hyd yn hyn. Rydym yn hyfforddi rŵan at Bencampwriaethau’r Byd ym mis Rhagfyr 2015, sydd i’w cynnal yn Java, Indonesia.” 

Wrth son am ei doethuriaeth meddai:

"Uchafbwynt fy ngyrfa academaidd oedd cyflwyno fy ymchwil mewn cynadleddau rhyngwladol. Ond roeddwn yn mwynhau casglu data o aber afon Dyfi yn y canolbarth - gwnes hynny am ddwy flynedd a dysgais i werthfawrogi harddwch naturiol Cymru, hyd yn oed wrth gasglu samplau am 4.30 y bore ym mis Mawrth!”

Y Timau Prydeinig a fu'n cystadlu ym Mhencampwriaeth Ewropeaidd.Y Timau Prydeinig a fu'n cystadlu ym Mhencampwriaeth Ewropeaidd.Ychwanega: "Manteisiais ar bob cyfle i deithio yn ystod fy noethuriaeth. Cyflwynais fy ymchwil mewn dwy gynhadledd ryngwladol yn yr Unol Daleithiau, un yn Efrog Newydd ac un yn Salt Lake City.  Cyflwynais fy ymchwil yn Ewrop hefyd, gan gynnwys Denmarc a de Ffrainc. Yn ystod fy mlwyddyn olaf bûm yn ddigon ffodus i gael teithio i’r Arctig  ar fordaith wyddonol. “

Wrth edrych i'r dyfodol, dywed Suzie: "Mae'n gallu bod yn anodd jyglo diddordeb y tu allan i'r gwaith, ond rwy’n gobeithio parhau gyda fy ngyrfa academaidd, ac rwy’n wir mwynhau fy ngwaith yn darlithio yn Ysgol Gwyddorau'r Eigion. Rwyf hefyd yn gobeithio parhau i gynrychioli Prydain mewn rafftio dŵr gwyn ac ennill y wobr aur eto ym Mhencampwriaeth y Byd ym mis Rhagfyr.”

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2015