Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn croesawu Cynulleidfa Ryngwladol

Yn ddiweddar, daeth Cynhadledd Ryngwladol â’r goreuon o blith ymchwilwyr ym maes graffeg gyfrifiadurol i Gymru, gan mai yn Llandudno y cynhaliwyd y gynhadledd Ewrograffeg ym mis Ebrill.

Trefnwyd y Gynhadledd gan staff o’r Ysgol Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor, a bu’r cynadleddwyr yn ymweld â Neuadd Prichard Jones yn y Brifysgol ar gyfer Cinio Gala ar y noson olaf.

Bu 350 o gynadleddwyr o 32 o wledydd yn bresennol yn yr 32ain gynhadledd flynyddol ar Ewrograffeg.

Meddai Dr Jonathan Roberts, Cadeirydd EG2011 ac Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Gyfrifiadureg, “Mae’n gyfle gwych i ymchwilwyr a datblygwyr ym maes Cyfrifiadureg ddysgu am y tueddiadau a’r syniadau ymchwil newydd a geir ym maes graffeg gyfrifiadurol”.

Bu tri phrif anerchydd yn goleuo’r gynulleidfa, wrth i Kurt Akeley, un o sylfaenwyr Silicon Graphics a chynt o Microsoft Research, gyflwyno tameidiau ar hen greadigaethau graffigol ac arddangosiadau stereosgopig cyfredol; heriodd Frits Post, Delft University of Technology y Gynhadledd i feddwl am sut i ddelweddu’r cyfresi data anferthol, tra bu Guillaume Thierry o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor yn difyrru cynadleddwyr â chelfyddyd amwys a oedd yn drysu’r llygaid ac yn goleuo’r meddwl!

Medd Jonathan Roberts, “Cafwyd sawl uchafbwynt, roedd yn wych cwrdd â’r ymchwilwyr graffeg eraill a thrafod yr ymchwil y maent yn ei gwneud, a hefyd cyflwyno fy ymchwil fy hun, ac roedd yn wych cael gwrando ar eu cyflwyniadau technegol hwythau; roedd y cinio gala ar thema Gymreig a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor yn uchafbwynt arall, bu’r côr meibion yn ein diddanu gan ein cynnwys ni i gyd, a chafodd yr holl westeion amser bendigedig.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2011