Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn Dathlu Dwyieithrwydd

Mae Canolfan sydd wedi dylanwadu ar ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddwyieithrwydd a ffurfio polisi iaith ac addysg, nid yn unig yng Nghymru ond trwy’r byd i gyd, yn dathlu pum mlynedd o ymchwil a chyfraniad.  

Mae Prifysgol Bangor wedi gweithredu fel sbringfwrdd i ymestyn arbenigedd yn y maes hwn i gymunedau dwyieithog eraill ac mae  Cymru’n cael ei hystyried yn arweinydd byd ym maes cynllunio ieithyddol ac addysg ddwyieithog.

Mewn derbyniad yn y Brifysgol i ddathlu dwyieithrwydd a chyflawniadau’r Ganolfan Dwyieithrwydd mewn Ymchwil ac Ymarfer, meddai’r Dirprwy Is-Ganghellor, David Shepherd:

“Ym Mangor mae gennym un o’r prif ganolfannau rhyngwladol ym maes ymchwilio i ddwyieithrwydd am amlieithrwydd a chyfrannwr o bwys i ymchwil a dealltwriaeth gyhoeddus ym maes dwyieithrwydd.   Mae’n un o lwyddiannau amlwg Prifysgol Bangor ac wedi’i lleoli yn y rhan fwyaf dwyieithog o wledydd Prydain, ac mae hefyd yn cynnwys rhaglen hyfforddi ôl-radd ddeniadol a gwerthfawr."

Mae academyddion o’r Ysgolion Ieithyddiaeth, Seicoleg ac Addysg wedi cyfrannu at lwyddiant y Ganolfan sydd wedi cynnal dwy gynhadledd ryngwladol, trefnu chwe gweithdy rhyngwladol, a chynhyrchu cyhoeddiadau niferus mewn cyfnodolion a adolygir gan gydweithwyr, yn ogystal â thraddodi nifer fawr o gyflwyniadau mewn cynadleddau a darlithoedd cyhoeddus.

Meddai’r Athro Margaret Deuchar, Cyfarwyddwr y Ganolfan o’r dechrau, “Rwy’n hynod falch o fod yn gysylltiedig â sefydlu’r Ganolfan Dwyieithrwydd ym Mangor a chael gweld ei chynnydd o sefydliad digon distadl i un sy’n adnabyddus drwy’r byd bellach.  Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y Ganolfan ac sy’n dal i fod wedi ymrwymo i’w dyfodol.”  

Yn syth cyn y derbyniad, talwyd teyrnged i gyfraniad y diweddar Athro Duncan Tanner mewn seremoni lle gwelwyd ystafell aml-adnoddau’r Ganolfan yn cael ei hailenwi yn ‘Ystafell Duncan Tanner - Adnoddau Dwyieithog ’.

Sefydlwyd y Ganolfan 5 mlynedd yn ôl gan dderbyn cyllid o £5.2m dros 5 mlynedd oddi wrth y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC),  Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Llywodraeth y Cynulliad.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2012