Rhoi amlygrwydd i gyfleoedd gyrfa ym maes Gwyddorau Môr ym Mhrifysgol Bangor

Cynhaliodd Ysgol Gwyddorau'r Eigion Prifysgol Bangor ei ffair yrfaoedd flynyddol i dynnu sylw at y potensial enfawr o swyddi yn y sector môr, un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf yn economi'r Deyrnas Unedig. 

Daeth tuag ugain o sefydliadau sydd â diddordeb yn y sector môr ynghyd yn y ffair i dynnu sylw at y cynnydd mewn cyfleoedd swyddi yn y sector hwn o'r economi, sy'n ehangu.

Meddai'r trefnydd Dr Katrien van Landeghem:

"Mae’r cefnfor yn gorchuddio 71% o arwyneb y ddaear. Mae'n cynnwys adnoddau helaeth sy'n aml heb eu cyffwrdd yn cynnwys bwyd, ynni a deunyddiau. Wrth i boblogaeth y byd barhau i dyfu, a ninnau eisiau dyfodol mwy cynaliadwy, mae'r cefnforoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd sy'n datblygu.

"Gobeithiwn fod ein ffair gyrfaoedd yn galluogi pobl i weld y cyfleoedd gwaith sy'n datblygu ar hyn o bryd wrth i'r sector môr dyfu. Roedd y diwydiannau a oedd yn bresennol yn cynnwys rhai sy'n ceisio cwrdd â gofynion ynni cynyddol, gan gynnwys datblygwyr ynni adnewyddadwy o'r môr, a dyframaethu cynaliadwy, yn ogystal ag amryw o gwmnïau sy'n darparu gwasanaethau arolwg a gwasanaethau eraill i ddiwydiannau'n ymwneud â'r môr."

Mae Prifysgol Bangor yn ystyried bod sgiliau cyflogadwyedd ei myfyrwyr yn bwysig iawn ac mae'r Ysgol Gwyddorau Eigion yn cynnal y ffair yrfaoedd bob blwyddyn fel rhan o fodiwlau sgiliau ail flwyddyn, lle mae myfyrwyr yn mynd i ddarlithoedd ar ysgrifennu CV a sgiliau mewn cyfweliad. 

Ysgol Gwyddorau'r Eigion ym Mangor yw un o’r adrannau gwyddorau môr mwyaf yn Ewrop gyda dros 600 o fyfyrwyr. Yn yr asesiad ymchwil (REF) diwethaf barnwyd bod 89% o'i hymchwil naill ai gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2018