School Swap: Korea Style

Rory Farmer sy'n astudio MA mewn cynhyrchu ffilmiau.Rory Farmer sy'n astudio MA mewn cynhyrchu ffilmiau.Mae Rory Farmer, sy’n astudio am MA mewn cynhyrchu ffilmiau yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, wedi dychwelyd yn ddiweddar o broject ffilmio yn Ne Korea.

Mae cwmni teledu Darlun TV, o’r Felinheli, wedi cynhyrchu rhaglen ddogfen mewn dwy ran i BBC Cymru Wales, School Swap Korea Style. Yn y rhaglen, mae tri disgybl yn eu harddegau o Sir Benfro yn cael blas ar gyfundrefn addysg sy’n cael ei hystyried yn un o’r rhai gorau yn y byd.

Bu Rory a Richard Longstaff, dyn camera o Ddinbych, a chriw llawrydd lleol yn gweithio gyda’r cynhyrchydd Arwyn Evans. Mae’r rhaglenni’n cael eu cyflwyno gan Siân Griffiths, Golygydd Addysg y Sunday Times.

Darlledir rhan gyntaf y rhaglen nos Lun, 28 Tachwedd ar BBC One Wales am 10.40pm, gyda’r ail ran nos Fawrth 29 Tachwedd am 10.40.. Bydd y rhaglen ar gael ar BBC iPlayer.

Meddai Rory: “Mi ddaeth y cyfle drwy’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau. Mi wnes i anfon fy CV ac enghreifftiau o ffilmiau ro’n i wedi gweithio arnyn nhw yn ystod fy nghwrs gradd yma ym Mangor. O fewn pythefnos, ro’n i yn Seoul gyda chriw o bobl broffesiynol o’r diwydiant nad o’n i erioed wedi eu cyfarfod o’r blaen.”

“Roedd astudio ym Mangor wedi fy mharatoi ar gyfer y gwaith. Ro’n i’n hyderus wrth ddefnyddio’r offer ac roedd gen i hyder fy mod i’n ddigon creadigol i fedru mynegi fy hun yn y gwaith yr o’n i yn ei wneud!  Roedd y criw yn wych efo fi. Roedd y gwaith yn ddi-dor ond yn werth ei wneud. Mi wnes i ddysgu cymaint o’r profiad, o ran sgiliau technegol gwaith camera a dysgu am ddiwylliant De Korea!”

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2016