Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Sut mae iaith yn gysylltiedig â meddwl?

Sut mae iaith yn gysylltiedig â meddwl? Beth allwn ni ei ddysgu am y meddwl dynol o strwythur iaith? Sut mae hyn yn wahanol rhwng ieithoedd y byd? Sut mae iaith wedi datblygu i'n gwneud yn glyfar?

Bydd dros 200 o ymchwilwyr o 35 gwlad yn bresennol mewn cynhadledd ryngwladol bwysig a gynhelir ym Mangor rhwng 18 a 22 Gorffennaf i drafod y materion hyn yng Nghynhadledd Ieithyddiaeth Wybyddol y DU a gynhelir gan yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2016