Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Y cyfarwyddwr ffilmiau byd enwog Danny Boyle wedi mwynhau ei amser yn astudio ym Mhrifysgol Bangor

Soniodd y cyfarwyddwr ffilmiau Danny Boyle, a enillodd radd mewn Drama a Saesneg o Brifysgol Bangor yn 1978, fod ganddo atgofion melys iawn o’i amser ym Mangor, yn ystod cyfweliad gyda’r rhaglen Good Evening Wales ar Radio Wales yn ddiweddar.

Dywedodd am ei amser ym Mangor: “Cefais amser grêt yno. Cefais amser ffantastig yn astudio Drama a Saesneg. Wrth edrych yn ôl, mae’r stwff rydych chi’n ei ddysgu, yr hyn  rydych chi’n ei bigo fyny; mae o fel plant bach yn dysgu iaith. Yn y blynyddoedd cynnar, dydych chi byth eto’n dysgu cymaint mor sydyn ag yr ydych chi bryd hynny. Y profiadau; cefais fy mhrofiad cyntaf o gyfarwyddo yno ac roeddwn i’n gwneud llawer o actio a thyfu fyny hefyd! Mi gefais i amser rhyfeddol, felly mae gennyf i lawer o atgofion melys o’r cyfnod.”

Ers graddio, mae Danny Boyle wedi cyfarwyddo ffilmiau enwog megis Trainspotting a Slumdog Millionaire, yn ogystal â chyfarwyddo Seremoni Agoriadol y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012. Mae ei ffilm ddiweddaraf, Steve Jobs, allan yn fuan ac fe fydd yn cael ei dangos yn sinema newydd Pontio o 1 Rhagfyr ymlaen. Tocynnau ar gael yma https://www.pontio.co.uk/Online/default.asp

Cyfweliad llawn yma, 1awr 21munud http://www.bbc.co.uk/programmes/b06my2nd#play

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2015