Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymchwil israddedig wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolyn gwyddonol

Mae James Edwards wedi gweld ei waith traethawd hir blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Bangor yn cael ei gyhoeddi yn Acupuncture in Medicine.

Fe wnaeth James, sydd bellach yn 23 ac yn astudio deintyddiaeth, ymchwilio i effeithiolrwydd aciwbigo ar gyfer poen nerfol yn y wyneb. Cymharodd ganlyniadau triniaeth ar gyfer aciwbigo gyda therapi cyffuriau a llawfeddygaeth.

D Mae James bellach wedi graddio o Fangor gyda gradd mewn Gwyddorau Meddygol (BMedSci) Mae James bellach wedi graddio o Fangor gyda gradd mewn Gwyddorau Meddygol (BMedSci)angosodd ei astudiaeth ei fod yn llai o risg, yn rhatach ac yn llai o straen i'r bobl sy'n cael yr opsiwn triniaeth hwn, er bod maint bach yr astudiaeth yn cyfyngu ar allu James i brofi'n bendant bod aciwbigo yn well nag opsiynau eraill.

“Mae'r project blwyddyn olaf hwn yn sicr yn ychwanegu at y corff o astudiaethau i aciwbigo ar gyfer y math hwn o boen wyneb, gyda rhai canlyniadau cadarnhaol. Rydyn ni bob amser wrth ein bodd pan fydd israddedigion Prifysgol Bangor yn cynhyrchu gwaith o safon mor uchel fel eu bod yn addas ar gyfer cyhoeddiad a adolygir gan gymheiriaid,” meddai goruchwyliwr y traethawd hir, y darlithydd Vivien Shaw yn Ysgol Gwyddorau Meddygol Prifysgol Bangor.

Aeth James i'r Royal Grammar School, High Wycombe, ac astudiodd Gwyddorau Meddygol (BMedSci) ym Mhrifysgol Bangor. Mae bellach yn astudio gradd ddeintyddiaeth i raddedigion yn University of Central Lancashire.

Roedd y radd ym Mangor yn berffaith i fynd ymlaen i astudio deintyddiaeth. Dywed James:

“Fe roddodd y wybodaeth, y sgiliau astudio a’r sgiliau ymarferol i mi na fyddwn i wedi eu cael fel arall - pe na bawn i wedi dod i Fangor yn gyntaf, ni fyddwn wedi ymdopi, oherwydd bod y baich gwaith deintyddiaeth mor drwm.”

SRoedd y radd ym Mangor yn berffaith i fynd ymlaen i astudio deintyddiaeth ar gwrs ar gyfer graddedigion.Roedd y radd ym Mangor yn berffaith i fynd ymlaen i astudio deintyddiaeth ar gwrs ar gyfer graddedigion.ylweddolodd James fod gan y cwrs BMedSci gwricwlwm cryf iawn a'i fod yn cynnig cyfleoedd dysgu rhagorol, gan gynnwys addysgu gan glinigwyr, a sesiynau ymarferol rheolaidd yn y labordy gwlyb anatomeg. Mae hyn yn gwneud y cwrs yn gyfrwng effeithiol iawn i ddilyn y llwybr astudiaeth bellach am yrfa glinigol.

Mae James ar hyn o bryd yn ei ail flwyddyn o'r radd deintyddiaeth pedair blynedd, ac meddai:

“Mae'n deimlad gwych cael cyhoeddi fy ymchwil. Mae'n dilysu llawer o waith caled a aeth i'r ymchwil, ac yna golygu dogfen 10,000 gair er mwyn ei chrynhoi'n ddogfen 4,000 gair sy'n addas i'w hadolygu gan gymheiriaid. Rydw i'n andros o ddiolchgar i Vivien Shaw a oruchwyliodd fy nhraethawd hir, a helpodd fi i olygu'r papur a dangos i mi sut i'w fireinio i'w gyhoeddi."

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2020