Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn croesawu project newydd gwerth £17m i ddatblygu ymchwil gwyddonol yng Nghymru

Heddiw (dydd Mercher, 9 Medi) cyhoeddodd Gweinidog yr Economi a Gwyddoniaeth, Edwina Hart, ei bod wedi sicrhau dros £17m ar gyfer denu 90 cymrawd ymchwil newydd o bob cwr o Ewrop i ddatblygu ymchwil gwyddonol o safon fyd-eang yng Nghymru.

Ar ôl curo cystadleuwyr o bob rhan o Ewrop mae Llywodraeth Cymru wedi cael £7m drwy gynllun COFUND Marie Skłodowska-Curie Actions, sy’n rhan o raglen Horizon 2020 yr UE. Bydd Llywodraeth Cymru a phrifysgolion Cymru’n darparu £10m o gyllid cyfatebol. Bydd y cymrodorion ymchwil yn gweithio gydag ymchwilwyr gorau Cymru ym mhrifysgolion Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor ac ym Mhrifysgol De Cymru.

Bydd y project hwn yn ategu llwyddiant rhaglen Sêr Cymru, sydd werth £50m. Drwy Sêr Cymru rhoddwyd cadeiriau ymchwil ym mhrifysgolion Cymru i rai o’r doniau gwyddonol rhyngwladol gorau a chrëwyd tri rhwydwaith ymchwil cenedlaethol newydd.

Mae’r cymrodoriaethau ymchwil wedi’u hanelu at ymgeiswyr â 3-5 mlynedd o brofiad ôl-ddoethuriaeth sy’n dymuno gweithio yng Nghymru.

Dywedodd Mrs Hart: “Gwyddoniaeth yw’r sail ar gyfer arloesi a datblygu technoleg; mae’n gwbl hanfodol ar gyfer creu twf economaidd a swyddi o ansawdd. Dyna pam rydyn ni’n buddsoddi mewn ymchwil, i ychwanegu at y gwaith rhagorol sydd eisoes yn digwydd yng Nghymru. Bydd y cynllun hwn yn ategu rhaglen £50m Sêr Cymru, gan gynyddu capasiti’r prosiectau ymchwil o safon fyd-eang sydd eisoes ar waith yn ein prifysgolion. Gobeithio felly y byddaf yn gallu cyhoeddi mentrau eraill erbyn diwedd y flwyddyn hon.”

Dywedodd Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, yr Athro Julie Williams: “Mae’r ffaith inni ennill y dyfarniad cyllid COFUND hwn er gwaethaf cystadleuaeth lem gan wledydd eraill Ewropeaidd yn tystio i’r ffydd sydd yn ymchwil gwyddonol Cymru. Dangosodd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod ymchwil o safon wirioneddol fyd-eang yn digwydd yng Nghymru – ond mae angen rhagor o ymchwil tebyg i sicrhau mantais economaidd a chymdeithasol yn yr hirdymor. Mae ymchwil o Gymru’n magu enw da, yn bendant; mae ein gwyddonwyr yn cydweithio mwy na gweddill y DU ar brosiectau rhyngwladol. Bydd y gronfa newydd hon yn sicrhau bod gwaith rhagorol yn gallu tyfu a chyflawni mwy byth.”

Meddai’r Athro David Shepherd, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Bangor:

“Mae hyn yn gyfle gwych i gynyddu maint yr ymchwil a wneir yng Nghymru, ac mae’n adeiladu ar lwyddiant a chryfder amlwg ein hymchwil. Bydd yn denu ymchwilwyr rhyngwladol o safon uchel i Gymru, gan gryfhau’r amgylchedd dysgu i fyfyrwyr a datblygu dulliau newydd o gydweithio gyda diwydiant a fydd yn sicrhau buddiannau gwirioneddol o ran arloesi, entrepreneuriaeth a thwf economaidd.

Mae hyn yn cyfrannu at ein strategaeth i gynyddu ein gallu a chyfleusterau ymchwil ym meysydd hanfodol y gwyddorau, technoleg, peirianneg a mathemateg (sef pynciau ‘STEM’) a bydd yn cefnogi ac ategu ein cynlluniau mawr i ailddatblygu’r isadeiledd gwyddoniaeth a pheirianneg ym Mhrifysgol Bangor.”

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2015