Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynllun Strategol 2015-2020 – Adeiladu ar Lwyddiant

Mae Prifysgol Bangor yn ffynnu ar adeg anodd i Addysg Uwch yng Nghymru ac yng ngwledydd Prydain. Rydym yn benderfynol o adeiladu ar ein llwyddiannau diweddar, gan weithio gyda chymunedau amrywiol a gwahanol "i gyflawni ein gorau" o ran addysgu, ysgolheictod ac ymchwil. Wrth wneud hynny byddwn yn dal gafael ar ein pwyslais cryf ar gyfraniad gwerthfawr ac unigryw gan fyfyrwyr a pharhau'n ffyddlon i'n cyddestun dwyieithog a diwylliannol unigryw.

Mae'r cynllun hwn yn pennu cyfeiriad strategol arbennig i Brifysgol Bangor fel Prifysgol hyderus a llwyddiannus a all feddwl yn wahanol i adnabod sialensiau, risgiau a chyfleoedd yn ein holl feysydd busnes.

Cysylltwch â Mike Wilson, Pennaeth Cynllunio a Data Myfyrwyr. E-bost: m.p.wilson@bangor.ac.uk