Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Manylion Cyswllt

Darpar Fyfyrwyr

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am unrhyw agweddau ar ein darpariaeth Ôl-radd/Israddedig, anfonwch e-bost os gwelwch yn dda at: 

Fel arall, os oes gennych ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â derbyniadau, cysylltwch â Craig Halstead fydd naill ai’n gallu ateb eich ymholiad neu eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun a all wneud hynny:   

Ffôn: 01248 388256

Neu gellwch ysgrifennu atom yn:

Derbyniadau
Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, Adeilad y George, Bangor
Gwynedd LL57 2PZ

Myfyrwyr Newydd

Myfyrwyr newydd fyfyrwyr newydd sydd â diddordeb mewn siarad am eu cyrraedd ym Mangor gydag Arweinwyr Cyfoed yr Ysgol gysylltu â'r Cydlynydd Arweinwyr Cyfoed, Eleri Jones yn:

Ffôn: 01248 388415

E-bost: eleri.s.jones@bangor.ac.uk

Myfyrwyr gorffennol

Nodwch, dylai cyn-fyfyrwyr sydd angen trawsgrifiadau neu farciau yn y gorffennol gysylltu â'n Gweinyddwr Myfyrwyr, Katharine Groves yn:

Ffôn:  01248 388484
E-bost: k.groves@bangor.ac.uk  

Ein staff

Gweler y dudalen Ein Staff i gael manylion cyswllt staff yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.