Lleoliad

Mae Bangor wedi’i lleoli rhwng mynyddoedd Eryri a'r Fenai.

Mae'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeo, Iechyd ac Ymarfer wedi ei lleoli ar Safle Normal y Brifysgol.

Teithio i Fangor

Ewch i'r tudalennau Gwybodaeth i Ymwelwyr sydd ar brif wefan Prifysgol Bangor am gyfarwyddiadau teithio a mapiau ayb

Er mwyn cael blas ar fywyd ym Mangor gallwch wylio fideos, edrych ar luniau a chael rhithdeithiau ar wefan Fideos, teithiau a lluniau Prifysgol Bangor

Dyma fap o Fangor (PDF) sy'n dangos holl adeiladau'r Brifysgol.