Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archebu prospectws

Prospectws Israddedig

Mae prospectws Prifysgol Bangor yn llawn gwybodaeth am ein cyrsiau, gwahanol fathau o lety, y Gymraeg ym Mangor a bywyd cymdeithasol.

Am gopi personol o'r prospectws newydd trwy gyfrwng y Gymraeg, cliciwch fan hyn.

Am gopi personol o'r prospectws newydd trwy gyfrwng y Saesneg, cliciwch fan hyn.

Prospectws Ôl-raddedig

Am gopi personol o'r prospectws Ôl-raddedig, cliciwch fan hyn.